nieuws

Standaard(pakket)polis volgend jaar goedkoper

Archief

De premie voor de standaardpakketpolis daalt volgend jaar met 6,6% en de premie voor de standaardpolis met 9,1%. De wettelijke bijdragen gaan met e 17 omhoog.

Volgens de Rijksbegroting van het ministerie van VWS moeten volwassen verzekerden tot 65 jaar volgend jaar voor de standaardpolis een jaarpremie gaan betalen van e 1.326. Nu betalen zij e 1.459. De standaardpakketpolis (voor 65+ en 65-) en de standaardpolis voor 65-plussers daalt van e 1.824 naar e 1.704.
De premie voor de standaardpakketpolis voor studenten onder de twintig jaar daalt van e 241 naar e 229. Voor oudere studenten is de premie verwerkt in de studiebijdrage.
De premies voor de standaard(pakket)polissen dalen als gevolg van twee tegenovergestelde bewegingen. Ten eerste stijgen de premies met 3,5% doordat de uitgavenontwikkeling in de particuliere markt wordt gevolgd. Ten tweede dalen de premies met e 185 ter compensatie van de invoering van het eigen risico van e 250.
Wettelijke bijdragen
De wettelijke bijdragen die particuliere verzekerden moeten betalen gaan volgend jaar met e 17 omhoog. De MOOZ-bijdrage stijgt van e 120 naar e 125. Verzekerden onder de twintig jaar gaan e 63 (e 69) betalen en verzekerden van 65 jaar en ouder gaan e 100 (e 96) betalen. De stijging houdt verband met de kostenontwikkeling bij oudere ziekenfondsverzekerden voor wie deze bijdrage is bedoeld.
De bijdrage voor de pooling van standaard(pakket)polissen stijgt van e 396 naar e 408. Verzekerden onder de twintig gaan e 204 (e 198) betalen (65-plussers betalen niet mee). De stijging is nodig vanwege een omslagtekort en vanwege extra voorzieningen die nodig zijn om de schades af te wikkelen als de pool wordt opgeheven. Als in 2006 de basisverzekering wordt ingevoerd, vervallen de standaard(pakket)polissen en wordt de betreffende pool opgeheven.
AWBZ en ziekenfonds
De AWBZ-premie stijgt van 13,25% naar 13,45%. De procentuele ziekenfondspremie stijgt voor werknemers van 1,25% naar 1,45% en blijft voor werkgevers 6,75%.
Voor niet-werknemers wordt het premiepercentage voor het ziekenfonds 8,20% (8,0%). De premie voor 65-plussers gaat 8,20% (8,0%) bedragen over het WAO-deel en 6,20% (6,0%) over het aanvullende pensioen.
De rekenpremie voor de nominale premie (het bedrag dat de verzekeraar met de algemene ziekenfondskas moet verrekenen, ongeacht wat hij zijn verzekerde in rekening brengt) wordt verlaagd van e 222 per jaar naar e 72. De verlaging houdt verband met de no-claimteruggaveregeling waar de verzekerden volgend jaar mee te maken krijgen. Ziekenfondsen gaan e 250 per volwassene heffen hetgeen in het totaal neerkomt op e 2.065. Geraamd wordt dat ze hiervan per volwassen verzekerde e 80 aan no-claim gaan teruggeven, hetgeen in totaal neerkomt op e 675 mln. In samenhang hiermee wordt de rekenpremie met e 190 verlaagd, hetgeen in verband met kostenstijgingen uitkomt op e 150.

Reageer op dit artikel