nieuws

Standaard voor klantprofielen bij hypotheekbemiddelaars

Archief

Softwarebedrijf Infa en de Stichting Keurmerk Hypotheekbemiddeling (SKHB) hebben een standaard ontwikkeld voor een WFD-klantprofiel.

Om aan de eisen van de WFD te voldoen moet iedere tussenpersoon zijn advies over een impactvol product onderbouwen vanuit een zogeheten klantprofiel. Omdat de AFM de vorm van het klantprofiel vrijlaat, is het volgens Infa en SKHB voor de adviseur lastig te bepalen of en hoe hij aan de vereisten van de WFD kan voldoen.”Een klantprofiel is immers meer dan een verzameling gegevens. Het stellen van de juiste vragen en het vervolgens registreren van deze gegevens is van groot belang”, aldus Infa.
Het al eerder door de keurmerkorganisatie ontwikkelde klantmodel is door Infa ingebouwd in zijn software. De standaard voor het WFD-klantprofiel is voorgelegd aan partijen als Nibud, Consumentenbond en AFM. “Wij vinden het een goed initiatief, maar het is niet onze rol om aan het ontwikkelen van zo’n product mee te werken”, aldus Rob Goedhart van de Consumentenbond. Eenzelfde reactie kwam van de AFM.
Op korte termijn zal de standaard beschikbaar komen voor de hele markt. De standaard wordt beheerd door het Keurmerk Financiële Dienstverlening, als opvolger van SKHB.

Reageer op dit artikel