nieuws

Standaard software ondersteunt verzekeraars in lastige markt

Archief

“De manier waarop en de snelheid waarmee een verzekeraar haar IT-architectuur in de nabije toekomst regelt, is van levensbelang. Verzekeraars die er niet in slagen om zich aan te passen aan de veranderende markteisen, zullen de slag verliezen”, aldus waarschuwt Robin Linschoten (Interpolis) tijdens het seminar ‘Selecteren en implementeren van standaard softwarepakketten bij verzekeraars’.

Naast Linschoten gaven ook Albert Visser (Aegon), Julian Oliver (IT-adviseur) en Arnold Boekestein (tot voor kort directielid bij Nuts) hun visie op deze ontwikkelingen.
De veranderende markteisen (Internet, euro, wegvallen Europese grenzen, één-loketconcept) stellen andere eisen aan de organisatie van de informatie architectuur. Een klant die aan de balie staat, verwacht maatwerk en het liefst zo snel mogelijk. Met de huidige IT-structuren is deze verwachting echter lastig te beantwoorden.
Adviseur Julian Oliver noemt bijvoorbeeld de duidelijke scheiding tussen de administratieve systemen van Leven en Schade. Hierdoor wordt het lastig om aan het loket integrale klanteninformatie beschikbaar te hebben. Om de informatie te integreren, worden de gegevens nu geconverteerd. Olivier vraagt zich af hoelang verzekeraars hier nog mee door willen gaan. Door de aard van het verzekeringsproduct is standaardisering en een uniforme back-office voor alle verzekraars namelijk uitstekend mogelijk.
Standaardisering
het integreren van alle informatie van alle afdelingen. Alleen dan kan volgens de sprekers de klantenservice altijd een volledig beeld van de klant hebben, of dit nu aan de balie is, via Internet of via een belcentrum. Boekestein merkt daarbij op dat dit niet per se een fysiek centraal punt hoeft te zijn, maar dat de klant wel dat gevoel moet krijgen.
Argumenten
argumenten voor de korte-, en lange-termijn genoemd waarom verzekeraars zouden moeten kiezen voor standaardpakketten en niet voor maatwerk:
implementatie van standaardpakketten is minder tijdrovend en minder kostbaar;standaardpakketten dragen bij aan uniformering en standaardisering van processen, dit draagt bij aan de snelheid waarmee verzekeraars op nieuwe ontwikkelingen in de markt kunnen inspringen;standaardpakketten zijn makkelijker te onderhouden;standaardpakketten dragen bij aan integrale benadering van klanten;ze dragen bij aan de snelheid van productontwikkeling en het verkort de time-to-market van nieuwe producten door uniforme benadering van processen.Kritisch blijven
te zijn. IT is geen oplossing voor interne organisatorische problemen, aldus Boekestein. Eerst zal de marktgerichte organisatie op de rails moeten staan, pas daarna kan nagedacht worden over de inpassing van IT.

Reageer op dit artikel