nieuws

Stad Rotterdam Schade ziet resultaat stijgen

Archief

Na twee achtereenvolgende jaren van daling van resultaat was er in 1994 bij het schadebedrijf van Stad Rotterdam weer sprake van een herstel. Het technisch resultaat werd met 48% verbeterd tot f 107 (72) mln.

De sterke winstgroei bij medische- (40%) en brandverzekeringen (46%) was de belangrijkste veroorzaker van het resultaatherstel. Maar ook de lichte daling van het verlies bij motorrijtuigen, van f -15 mln naar f -13 mln in 1994, droeg bij aan deze opmerkelijke verbetering.
De premie-inkomsten van het schadebedrijf vertoonden evenzeer een positief beeld. De totale geboekte premie steeg met 12% tot f 1.217 mln, hetgeen vooral veroorzaakt werd door een forse toename van de aov-premie (wao-gatverzekeringen, waarbij een belangrijk deel van de produktie uit Amersfoort komt) en de in het afgelopen jaar doorgevoerde premieverhoging bij autoverzekeringen.
Bij het levensverzekeringbedrijf steeg het totale premie-inkomen met 1,4% tot f 1.174 (1.158) mln. Hierbij ging het goed met de verkoop van polissen met periodieke premiebetalingen: / 850 mln (+13%). Deze groei compenseerde de juist sterk achterblijvende koopsomproduktie: f 324 mln (-20%).
Binnenkort hoopt Stad Rotterdam een meerderheidsbelang in Europeesche te verkrijgen (nu 48%) naast de huidige mede-aandeelhouder Union Rück. In de loop van dit jaar valt hierover de beslissing. De verzekeraar heeft al een meerderheidsaandeel (55%) in De Amersfoortse. Stad Rotterdam 1994 1993 (in f mln) Levensverzekering Premie-inkomen 1.174,2 1.158,2 beleggingsopbrengsten 675,0 628,0 provisie 114,6 99,3 kosten 93,1 88,6 Resultaat voor bel. 79,4 75,3 Schadeverzekering Premie-inkomen 1.217,2 1.083,1 w.v. ongev. & ziekte 600,3 515,4 motorrijtuigen 307,1 279,7 transport 51,8 46,9 brand 174,9 161,7 overige branches 83,1 79,4 Branche resultaat 117,6 78,8 w.v. ongev. & ziekte 84,4 60,3 motorrijtuigen -12,7 -15,4 transport 8,3 5,2 brand 26,9 18,4 overige branches 10,8 10,3

Reageer op dit artikel