nieuws

Stad Rotterdam kiest voor verdere groei in thuismarkt

Archief

Assurantieconcern Stad Rotterdam, dat begin volgende maand wordt omgevormd tot de nieuwe topholding ASR Verzekeringsgroep waarin ook De Amersfoortse zal zijn opgenomen, wil het draagvlak sterk vergroten door acquisitie van een middelgrote (levens)verzekeraar.

Stad Rotterdam ziet vooralsnog weinig heil in een nieuw buitenlands avontuur. Bestuursvoorzitter mr. Carlo de Swart liet weten dat daarvoor onder meer een uitgebreid management en een omvangrijke ‘oorlogskas’ nodig zijn. “De thuismarkt biedt nog volop kansen voor groei. Daar ligt onze eerste prioriteit”, zei De Swart.
De resultaten van de buitenlandse dochterbedrijven lijken deze visie te bevestigen. Belstar, Luxstar, en De Amersfoortse Antillen waren goed voor een omzet van f 74 mln, waarvan f 40 (40) mln aan premies via de Belgische dochter Belstar. Dit bedrijf en het Luxemburgse Luxstar boekten een bescheiden winst.
Overnamekandidaat
Om de groei in ons land te bespoedigen, zegt De Swart op zoek te zijn naar een middelgrote verzekeraar die sterk is in levensverzekeringen. “We hebben een lijst aangelegd met daarop een beperkt aantal namen. Het zal een maatschappij moeten zijn met een premie-inkomen vanaf f 250 mln. Een kleiner volume is niet interessant, het premie-inkomen moet wel aantikken. Bovendien mag de aankoopprijs niet leiden tot een waardevermindering per aandeel, want dat kunnen we niet maken ten opzichte van onze aandeelhouders.”
Met dit ‘profiel’ in de hand zal de overnamekandidaat moeten worden gezocht binnen een kleine kring van maatschappijen, waaronder Erasmus, Levob, Goudse, en Zwolsche Algemeene.
Nieuwe topholding
Een andere activiteit waarmee de raad van bestuur van Stad Rotterdam zich bezighoudt, is de oprichting van de holding ASR Verzekeringsgroep.
Onder deze holding die begin komende maand het leven zal zien, vallen de ‘Stad’, De Amersfoortse en de Europeesche met hun werkmaatschappijen. Op 6 mei wordt de definitieve aankoop bekendgemaakt van de resterende aandelen in De Amersfoortse van de Duitse (her)verzekeraars Münchener Rück (25%) en Nürnberger Beteiligings AG (20%).
De nieuwe houdstermaatschappij zal Stad Rotterdam, De Amersfoortse en de Europeesche beter in staat stellen om synergie en kostenvoordelen te realiseren op het gebied van informatietechnologie, herverzekeringen, inkoop beleggingen en investeringen. De Swart: “Wat de exacte effecten zullen zijn, maken we volgend maand bekend”.
Omzet
De omzet van Stad Rotterdam (inclusief Amersfoortse en Europeesche) groeide vorig jaar naar f4,5 (4,0) mld. Hiervan was f 1,2 mld (+12%) van De Amersfoortse en f 0,3 mld (+10%) van de Europeesche. De nettowinst van het gehele concern beliep f 156,9 (133,4) mln, waarvan f 61,6 mln (+16%) van De Amersfoortse en f 8,8 mln (+30%) van de Europeesche. Laatstgenoemde verzekeraar werd voor het eerst 100% geconsolideerd: een positief effect van f 70 mln, aldus De Swart.
De vermogenspositie van de Stad werd versterkt door twee achtergestelde leningen van f 150 mln, respectievelijk f 250 mln, die zijn opgenomen bij ING en ABN Amro.
Ziekte en ongevallen
Het schadebedrijf wordt gedomineerd door de branche ziekte en ongevallen die met f 776 (635) mln premies bijna de helft van het totale premie-inkomen beslaat. Hiervan is f 260 mln uit ziektekostenverzekeringen en f 429 mln uit aov. Het technisch resultaat verbeterde naar f 74,2 (69,7), maar is hoofdzakelijk op het conto te schrijven van de goed renderende aov-portefeuille. “De ziektekosten-tekening is zo langzamerhand een marginale branche geworden met een marge van hooguit 3%”, aldus De Swart.
In ziekteverzuimverzekeringen heeft Stad Rotterdam vorig jaar f 140 mln aan productie geboekt. Hiervan is f 90 mln in de cijfers verwerkt; het restant zal terug te vinden zijn in de resultaten van dit jaar. Het concern zegt hiervoor 210.000 offertes te hebben uitgebracht, waarvan 25.000 zijn omgezet in een polis. De hausse maakte inzet van extra personeel noodzakelijk, vertelde De Swart. “Een half jaar lang hebben we honderd uitzendkrachten moeten inhuren. Mede daardoor zijn de kosten zeker met f 15 mln gestegen.”
Brand en auto
In de brandtekening merkt Stad Rotterdam nauwelijks iets van een teruggang in de ‘kleine criminaliteit’, aldus De Swart. “Onze brand- en diefstalschade daalde van f 18 mln naar slechts f 17 mln. Landelijk betalen verzekeraars f 4 mld aan criminaliteitsschades.”
Het technisch resultaat werd nadelig beïnvloed door de vorst- en waterschade als gevolg van de korte strenge winter. De Swart: “Dat heeft ons f 2 mln meer gekost”.
In de autotekening boerde Stad Rotterdam aanmerkelijk beter als in voorgaande jaren. Werd in 1994 en 1995 nog een verlies geleden van f 33,2 mln respectievelijk f 15,5 mln, vorig jaar rolde er een positief resultaat uit van f 8,5 mln waaraan de WA- en cascotekening hebben bijgedragen. De brutopremies namen mede toe door de omvangrijke caravanportefeuille van Europeesche die werd geconsolideerd. “Zonder dat was de groei 7% geweest in plaats van ruim 11%”, aldus De Swart.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf boekte een bruto premie-inkomen van f 1.575 (1.504) mln. De nieuwe productie koopsommen steeg naar f 385 (346) mln die van premiebetalende posten naar f 172 (137) mln.
De zeven beleggingsfondsen, geïntroduceerd samen met effectenhuis Kempen & Co, zijn succesvol, zei De Swart. Na introductie medio vorig jaar werd voor f 640 mln aan verzekerd kapitaal gesloten. “Circa 15% tot 20% van de zaken doen we nog met Robeco, de rest met Kempen”, aldus De Swart, die niet verheelde dat er een belang van 19% is genomen in Kempen.
In hypotheken werd een omzet van f 2,2 (1,6) mld behaald. De portefeuille beliep f 11,2 (10,0) mld, waarvan f 6,9 (6,0) mld in eigen beheer en f 4,3 (4,0) mld voor rekening van derden (ABP, NIB, en SR Hypotheken).
SR-Bank boekte een brutoresultaat van f 3,2 (2,9) mln bij een balanstotaal van f 1,1 (1,0) mld. Het aantal spaarrekeningen nam toe met 10.000 tot ruim 80.000. Vooral de groei van het aantal spaarloonrekeningen – met 40% naar ruim 18.000 was opvallend, aldus Stad Rotterdam. Over de inleg werden geen mededelingen gedaan.
De Swart: “Prioriteit Stad Rotterdam ligt in thuismarkt.” Stad Rotterdam 1996 1995 (in f mln) omzet 4.542 4.004 brutopremies 3.194 2.873 bedrijfskosten 632 550 nettowinst 157 133 levensverzekeringen brutopremies 1.575 1.504 w.v. koopsommen 507 541 periodiek 852 778 beleggingseenheden 216 185 brutowinst 118 106 schadeverzekeringen brutopremies 1.619 1.369 w.v. ziekte en ong. 777 634 motorrijtuigen 407 365 transport 87 74 brand 201 191 overige varia 148 104 technisch resultaat 93 68 w.v. ziekte en ong. 74 70 motorrijtuigen 9 -16 transport 3 4 brand 3 8 overige varia 4 2 brutowinst 121 90 overige activiteiten brutowinst 30 25 w.v. bank 3 3 medewerkers 2.150 2.135

Reageer op dit artikel