nieuws

Stad Rotterdam en De Amersfoortse: geen carenz bij ‘overstappers’

Archief

Werknemers die van het ene bedrijf naar het andere overstappen, worden door de ASR-maatschappijen Stad Rotterdam en De Amersfoortse in beginsel gevrijwaard van een carenzperiode (wachttijd) in relatie tot de pensioenverzekering.

Dit is het beleid waartoe beide verzekeraars hebben besloten naar aanleiding van de invoering van de Wet Medische Keuringen per 1 januari van dit jaar. Voor tal van verzekeraars vormde die wet reden voor de invoering van carenzperiodes variërend van één tot vijf jaar.
Een werknemer die van werkgever en daarmee van pensioenverzekeraar verandert, wordt op die manier geconfronteerd met een periode waarin hij niet is verzekerd. “En dat kan niet de bedoeling zijn geweest van de wetgever”, aldus Stad Rotterdam.
Er wordt daarom voor een nieuwe verzekerde geen wachttijd toegepast, indien hij voorafgaand aan de verzekering bij het nieuwe bedrijf minimaal één jaar verzekerd was in een pensioenregeling. In andere gevallen hanteren Stad Rotterdam en De Amersfoortse een carenzperiode van één jaar.
Dit beleid geldt overigens alleen voor pensioenregelingen met minder dan vijf deelnemers en voor regelingen waarbij deelname niet verplicht is. Bij pensioenregelingen met vijf of meer deelnemers wordt – in de eerste drie jaar – alleen het pensioengevend salaris gemaximeerd op vier maal de WAO-grens (f 315.112).

Reageer op dit artikel