nieuws

Stad Rotterdam biedt beleggingshypotheek

Archief

Stad Rotterdam heeft de Beleggingshypotheek op de markt gezet. De daarmee gepaard gaande beleggingsrekening is ook los van een hypothecaire lening te gebruiken.

De twee nieuwe producten heeft Stad Rotterdam met hulp van de bank Kempen & Co ontwikkeld. De ‘Stad’ heeft een aandelenbelang van 13,45% in de beursgenoteerde effectenbank Kempen.
Met de Beleggingshypotheek neemt Stad Rotterdam een voorproefje op de universal-lifeproductlijn, die komende maand het levenslicht moet gaan zien. Het nieuwe hypotheekproduct kent namelijk de nodige flexibiliteit, door de ‘Stad’ onderstreept via het motto ‘Actieve mensen willen maximale bewegingsvrijheid’.
Hypotheekgevers kunnen bij de Beleggingshypotheek van Stad Rotterdam allereerst zelf de hoogte van het op te bouwen doelvermogen bepalen. Wel is een minimum gesteld: 50% van de geldlening, uitgaande van een rendement van 8% per jaar op de te beleggen gelden. Opname van en extra stortingen op de beleggingsrekening zijn onbeperkt mogelijk. Van het saldo worden standaard eenjarige risicopremies afgeschreven, waarbij het overlijdenskapitaal minimaal 50% van de geldlening moet bedragen. Gelijkblijvende en annuïtaire risicopremies zijn ook mogelijk, waarbij rekening kan worden gehouden met het reeds opgebouwde kapitaal.
De Beleggingshypotheek geldt in de nieuwe belastingwetgeving als een box 3-product. Stad Rotterdam biedt de mogelijkheid om de jaarlijks te betalen vermogensrendementsheffing van het opgebouwde saldo van de beleggingsrekening af te schrijven.
Rekening
Houders van de beleggingshypotheek staan zes fondsen ter beschikking: vier beleggingsfondsen van ASR Bank (AEX, Eurotop 100, Food en Mix) en twee garantiefondsen (ASR Spaarhypotheek Garantie en ASR Liquide Middelen).
Belegd iemand rechtstreeks via de Beleggingsrekening, dus van een hypothecaire lening, dan staan alleen de vier ASR-fondsen tot diens beschikking. De minimale eenmalige inleg op de rekening is f 250 of maandelijks f 50. Belegde gelden wisselen van fonds kost de eerste drie keer niets, daarna wordt 0,5% in rekening gebracht.
Stad Rotterdam brengt de nieuwe producten onder meer onder de aandacht van het intermediair via een informatieve mailing; dit pakket is naar zo’n negenhonderd tussenpersonen gestuurd.
Zo’n negenhonderd tussenpersonen ontvingen de folder voor de nieuwe hypotheek.

Reageer op dit artikel