nieuws

SRK groeit sneller dan rechtsbijstandmarkt

Archief

Bij de Groep Rechtsbijstandverzekeringen SRK blijft de groei erin zitten. De premie-omzet steeg vorig jaar met 18,5% tot f 62,1 (52,5) mln, tegen een groei van 12% voor de hele markt. Een forse bijdrage werd geleverd door de ziektewetvervangende verzekeringen.

De nieuwe ziekengeldverzekeringen – als gevolg van de privatisering van de Ziektewet op de markt gebracht – hebben vrijwel allemaal een rechtsbijstandcomponent. De dekking is gericht op verhaal van ziekengeld (ten behoeve van de werkgever) en verhaal van personenschade (ten behoeve van de werknemer), alsmede op conflicten van de werkgever met een werknemer.
Het verhaal van personenschade past goed in de populaire employee-benefitsgedachte. “De werknemer kan voor deze dekking namelijk ‘meeliften’ op de ziekengeldpolis van de werkgever”, aldus SRK-directeur Simon ten Have in het jaarverslag. Volgens SRK heeft de geprivatiseerde ziektewet f 2,7 mln aan extra premie-inkomen opgeleverd.
Het aantal aangemelde zaken steeg in 1996 met 8,7% tot 35.110 (32.294), terwijl het aantal meldingen voor auto- en gezinsrechtsbijstand juist afnam. Herrekend naar behandelintensiteit beloopt de groei 10%.
De totale schade bedroeg f 30,3 (25,2) mln, waarvan f 23,4 mln voor interne schadebehandeling. De stijging van de externe component (f 6,9 mln) – waartoe uitbestedingen aan advocaten behoren – was met bijna 39% veel groter dan van de interne schadepost (17%).
SRK Rechtsbijstand (in f mln) 1996 1995 Premie-inkomen 62,1 52,5 wv. auto 23,4 22,7 gezin 18,7 14,4 bedrijf 10,6 9,3 ongevallen 4,4 4,4 diversen 5,0 1,6 Schade 30,3 25,2 wv. auto 12,5 10,3 gezin 10,4 6,2 bedrijf 4,8 4,5 ongevallen 2,1 1,9 diversen 1,1 0,3 Aantal medewerkers 240 215

Reageer op dit artikel