nieuws

SR-Bank introduceert PL-product met extra’s

Archief

Met de Persoonlijke Lening met standaard overlijdens-verzekering wil SR-Bank, dochter van de gelijknamige verzekeraar, zich meer profileren als verstrekker van consumptief krediet. Tevens zijn de tarieven voor het doorlopend krediet verlaagd.

De Persoonlijke Lening met extra’s zoals het product wordt omschreven, kent een standaarddekking tegen overlijden tot f 25.000. Bij overlijden wordt dit maximum meteen afgelost. Het meerdere boven f 25.000 kan tegen meerpremie worden verzekerd. Ook het overlijdensrisico van de partner kan worden gedekt.
Verder kan het arbeidongeschiktheidsrisico worden meeverzekerd tegen aanvullende premie. De premie is afhankelijk van de leeftijd en het beroep van de verzekerde(n).
Rentetarieven
De effectieve jaarrente voor persoonlijke leningen van f 2.000 tot f 9.000 bedraagt 12,8% en neemt af naarmate de lening hoger is: 11,5% bij f 9.000 tot f 15.000, 9,7% bij f 15.000 tot f 25.000, 9,5% bij f 25.000 tot f 30.000, 9,2% bij f 30.000 tot f 50.000 en 8,8% voor bedragen hoger dan f 50.000.
SR-Bank heeft vorig jaar voor f 35 mln aan doorlopend krediet verstrekt. De rentetarieven van dit product zijn verlaagd. Voor bedragen tussen f 15.000 en f 25.000 daalde het tarief van 10,1% naar 9,3%. De rente voor een doorlopend krediet van f 25.000 tot f 30.000 werd verlaagd van 9,6% naar 9,1%, en voor hogere bedragen van 9,0% naar 8,8%. De tarieven voor bedragen van f 2.000 tot f 9.000 en van f 9.000 tot f 15.000 blijven onveranderd 12,8%, resp. 11,1%.

Reageer op dit artikel