nieuws

SR-Bank beleefde in 1994 een periode van gematigde groei

Archief

Na een voorspoedige aanloop sinds september 1992 bevindt de SR-Bank zich in 1994 in een periode van gematigde groei, schrijft de raad van bestuur van Stad Rotterdam in het jaarverslag over 1994.

Het balanstotaal van SR-Bank groeide in 1994 van f 575 mln tot f 775 mln. Het aantal verzekeringsadviseurs met een agentschap groeide met 10% tot 2600. Het aantal rekeninghouders nam toe van 36.000 tot 53.000. De bank zal haar produktaanbod verbreden. Ze maakte in 1994, eerder dan verwacht, winst.
Berekening resultaten gewijzigd
Met ingang van 1995 hanteert Stad Rotterdam een gewijzigde waardering en berekening van resultaten. Het gaat daarbij vooral om een andere verwerking van eerste kosten (vooral provisies). Eerste kosten die nog niet vergoed zijn door de verzekerden worden geactiveerd op de balans. Dat levert een eenmalige buitengewone bate op van ruim f 250 mln. Per saldo zal deze echter nihil bedragen want ertegenover staat dat de reserve voor lang-leven-risico wordt verhoogd en het resterende gebruikt wordt voor het treffen van voorzieningen voor eenmalige lasten, waaronder die voor de verbetering van de strategische positie van verschillende concernmaatschappijen.
Als het nieuwe systeem reeds zou zijn toegepast over 1994, zou de nettowinst circa f 12 mln hoger geweest zijn, aldus het jaarverslag.
Een bedrijfstaksgewijze garantieregeling voor polishouders die het slachtoffer dreigen te worden van de ondergang van een maatschappij, zoals door de Verzekeringskamer is gesuggereerd, vindt Stad Rotterdam niet noodzakelijk. Dit werkt volgens de maatschappij slechts ten gunste van premie-dumpers in de markt. “Wèl kunnen wij ons voorstellen dat in een zogenaamd ‘early warning system’ verzekeraars een collega helpen, die in financiële problemen dreigt te geraken”.
Resultaten
Stad Rotterdam is tevreden over de resultaten over 1994, “al blijven de autoresultaten zorgwekkend”.
Het concern zag in 1994 het premie-inkomen stijgen tot f 2.391 (2.241) mln. Het behaalde een omzet van f 3.401 (3.143) mln, bestaande uit premie levensverzekering f 1.174 (1.158) mln, premie schadeverzekering f 1.217 (1.083) mln en beleggingsopbrengsten f 1.010 (902) mln.
De groei met 12,4% van de schadepremie is vooral te danken aan verzekeringen van het wao-gat en aan autopremieverhogingen. Stad Rotterdam en de Amersfoortse hadden in 1994 samen in aov een premie-inkomen van f 319 (270) mln en in de ziektekostensector f 221 (206) mln.
De nettowinst van het concern beliep f 102,5 (92,8) mln.
De jonge Belgische levensverzekeraar Belstar (44 medewerkers) was goed voor f 28 (21) mln aan premies en een kleine winst.
De Luxemburgse levendochter Luxstar (4 medewerkers) haalde in 1994 f 14 mln aan premies binnen. Dat is minder dan in 1993 toen er een incidentele hausse was in koopsomverzekeringen.
Schadeverzekeraar Amersfoortse Antillen (11 medewerkers) noteerde een premie-inkomen van ruim f 8 mln, een forse stijging ten opzichte van 1993 en sloot het jaar af met winst.
Het aantal medewerkers van het hele concern is in het verslagjaar gestegen van 2.012 tot 2.043.
Hieronder concerncijfers (incl. de Amersfoortse voor 100% en de Europeesche voor 48%). Stad Rotterdam 1994 1993 (in f mln) premie schade 1.217 1.083 w.v. ziektek., aov, ong. 600 515 auto 307 280 transport 52 47 brand 175 162 overige 83 79 betaalde provisie 229 208 brancheresultaat 118 79 w.v. ziektek., aov, ong. 84 60 auto -13-15 transport 8 5 brand 27 18 overige 11 10 beleggingsinkomen 100 93 kosten 134 114 bedrijfsresultaat 68 55 nettowinst 32 29 premie leven 1.174 1.158 w.v. koopsommen 189 228 beleggingsinkomen 675 628 provisie 115 99 kosten 93 89 bedrijfsresultaat 79 75 nettowinst 53 48

Reageer op dit artikel