nieuws

Sport Garantie Plan wil onderlinge

Archief

Nadat gesprekken met enkele verzekeraars vruchteloos waren geweest, heeft het bestuur van het Nationale Sport Garantie Plan in Schoonebeek besloten een onderlinge waarborgmaatschappij op te richten. Deze onderlinge moet verzekeringen op de markt gaan brengen tegen dreigende opzegging van lidmaatschap van sport- en/of creatieve verenigingen als gevolg van inkomensverlies.

In het bestuur van de overkoepelende Stichting Robin Hood-rekening fungeert het echtpaar Notten als voorzitter en secretaris/penningmeester. Mevrouw Notten treedt terug om plaats te maken voor een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester. “Dit besluit is genomen om naar buiten toe beter meer solide over te komen, immers man en vrouw in het bestuur wekt niet altijd vertrouwen. De benoeming van deze nieuwe bestuurders zal per 1 januari 2005 een feit zijn”, aldus voorzitter Loe Notten.

Reageer op dit artikel