nieuws

Splitsing pensioenfonds PGGM valt verkeerd bij verzekeraars

Archief

Pensioenfonds PGGM (zorg en welzijn) wil zich per 1 januari – zoals eerder aangekondigd – gaan splitsen in een pensioenfonds en een uitvoeringsorganisatie. Het Verbond van Verzekeraars wil daar een stokje voor steken: “Dat is misleiding van de consument”.

Het pensioenfonds gaat Pensioenfonds Zorg en Welzijn heten en is eigenaar van het pensioenvermogen. De uitvoeringsorganisatie houdt de naam PGGM wordt overgedragen aan een aparte coöperatie. “Die wordt verantwoordelijk voor de uitvoering van de collectieve pensioenregeling en gaat daarnaast aanvullende inkomensproducten en diensten aanbieden en daarbij behorende advisering.” Tot de splitsing is al besloten in 2006, maar dat besluit is begin deze maand voor het bestuur geformaliseerd.
Het Verbond van Verzekeraars heeft bij PGGM schriftelijk bezwaar gemaakt. “Volgens ons handelt het fonds in strijd met de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. In artikel 5 staat dat de naam van het verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfonds niet ten gunste van en door derden gebruikt mag worden.”
Oneigenlijk
Door de naam PGGM te gebruiken, krijgt de uitvoeringsorganisatie bij het aanbieden van derdepijlerproducten (individueel gesloten pensioenproducten) een oneigenlijk concurrentievoordeel ten opzichte van verzekeraars. “Iedereen in Nederland kent immers de naam PGGM.”
Bovendien wekt het gebruiken van de naam verwarring bij de consument, die PGGM vooral met een pensioenfonds associeert, zo redeneert het Verbond, dat dreigt naar de rechter te stappen.
Het pensioenfonds werd vorig jaar beboet voor het ongeoorloofd reclame maken bij deelnemers voor de eigen dochter Careon, die levensloopproducten aanbiedt.
Afgestemd
PGGM heeft inmiddels aan het Verbond laten weten dat de splitsing gewoon wordt doorgezet. “Dit is ruim een jaar geleden al aangekondigd. We hebben diverse stappen genomen die zijn afgestemd met toezichthouder DNB, dus wij zijn van mening dat we aan alle juridische eisen voldoen.”

Reageer op dit artikel