nieuws

Specifieke rechtsbijstandpolis voor spierziekten-patiënten

Archief

In verband met tal van problemen met de toepassing van de Wet Voorzieningen Gezondheidszorg gaat de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) voor haar leden een collectieve rechtsbijstandverzekering sluiten.

Er is bij twee verzekeraars offerte gevraagd. Eind mei beslissen de leden. Als de 6.600 leden de premie zelf moeten dragen, zal de contributie met / 10 à f 20 per jaar worden verhoogd. De VSN hoopt extra fondsen te vinden, waardoor de contributieverhoging kan worden gedrukt.
Volgens woordvoerder Erik van Uden moeten patiënten onnodig lang wachten op een beslissing of zij recht hebben op woningaanpassingen, speciaal vervoer of rolstoelen. “Vaak krijgen onze leden te maken met ambtenaren die niet goed op de hoogte zijn van de wet en ziekten. Wij willen onze leden wapenen tegen de ambtelijke molens.”
Ook de Gehandicaptenraad, waarbij de VSN is aangesloten, studeert op mogelijkheden voor een collectieve rechtsbijstandverzekering. De Gehandicaptenraad overkoepelt circa zeventig patiëntenverenigingen met in totaal ongeveer 100.000 leden.

Reageer op dit artikel