nieuws

Specifieke rechtsbijstandpolis voor assurantiebemiddelaars

Archief

Met het oog op de invoering van de Wet Financiële Dienstverlening heeft Arag een specifiek op het intermediair afgestemd rechtsbijstandproduct ontwikkeld: de ProRechtCombinatie Assurantiebemiddeling.

“Als gevolg van de sterk in belang toegenomen zorgplicht, heeft het intermediair steeds meer behoefte aan juridische ondersteuning”, motiveert Arag. De maatschappij zegt deze ondersteuning te bieden in de vorm van een modulair opgebouwde polis, die is toegesneden op de bedrijfsactiviteiten van het intermediair.
Er bestaan in totaal zeven modules: Kantoor, Assurantiebemiddelaar, Financieringen en hypotheken, Sparen, betalen en cliëntenremisier, Financieel planner, Makelaar onroerende zaken, en Gevolmachtigd Agent.
Basis van de polis
De modules Kantoor en Assurantiebemiddeling vormen de basis van de polis, die in de kern is geënt op de rechtsbijstandpolis voor bedrijven. Het verzekeringsgebied voor de kantoordekking bestrijkt de Europese Unie; voor de overige modules is dat beperkt tot Nederland.
De module Kantoor dekt risico’s die samenhangen met het voeren van een bedrijf. Hierbij valt te denken aan geschillen rond verkeer, bedrijfsmotorrijtuigen, arbeidscontracten, kantoorpand en -inrichting of met de overheid.
Bij de module Assurantiebemiddelaar moet gedacht worden aan geschillen die kunnen ontstaan rondom bijvoorbeeld de aan- of verkoop van assurantieportefeuilles. Ook kunnen er spanningen optreden met de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Verder kan een beroep op de polis worden gedaan bij geschillen over de samenwerkingsvoorwaarden met maatschappijen of met toezichthoudende organisaties. Bij dat laatste kan onder meer worden gedacht aan geschillen rond de vergunningverlening en -handhaving.
Mediation
Enkele andere aspecten van de ProRechtCombinatie Assurantiebemiddeling zijn: geen eigen risico, naadloze aansluiting op de (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering en een op de branche aangepaste incassodekking.
Arag probeert geschillen eerst via mediation op te lossen. Soms is dat zelfs verplicht, bijvoorbeeld bij geschillen met de aansprakelijkheidsverzekeraar. Er is een dekkingslimiet voor externe kosten (_ 30.000 in Nederland, _ 15.000 in het buitenland).

Reageer op dit artikel