nieuws

Speciale informatiekrant over Algemene nabestaandenwet

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft een speciale informatiekrant gemaakt over de Algemene nabestaandenwet (ANW). De informatiekrant is bedoeld ter ondersteuning van het intermediair bij de voorlichting van de klant over de gevolgen van deze wet. In de eerste week van april heeft het Verbond een presentatie-exemplaar van de krant gestuurd naar het intermediair.

Het ministerie van sociale zaken zal eind deze maand een ‘Postbus 51-campagne’ beginnen, waarmee het publiek wordt gewezen op de gevolgen van de ANW. Naar aanleiding van deze spotjes zullen maatschappijen en assurantie-tussenpersonen worden benaderd door klanten met vragen over de ANW. Om vooral het intermediair te ondersteunen bij de voorlichting aan de klant, heeft het Verbond een informatiekrant ontwikkeld.
In de informatiekrant wordt uitleg gegeven over de situatie die ontstaat door invoering van de ANW per 1 juli van dit jaar. Met behulp van voorbeelden wordt duidelijk gemaakt welke gaten kunnen ontstaan in de financiële voorziening van nabestaanden. De krant wijst de lezer op de mogelijkheden tot collectieve danwel individuele reparatiemogelijkheden.
Alle relaties van het Verbond en het intermediair kregen een presentie-exemplaar opgestuurd. Bijgevoegd was een formulier om meerdere exemplaren te bestellen. De informatiekrant – getiteld ‘De Algemene Weduwen- en Wezenwet verdwijnt. Weduwen en wezen niet.’ – kost f 10,- per 100 exemplaren (excl. verzendkosten). De krant is te bestellen via de speciale campagnelijn, nummer 06-022.14.24 (gratis).

Reageer op dit artikel