nieuws

Sparen/lenen

Archief

In de rubriek ‘Sparen/lenen’ ditmaal de cijfers van de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen over de maanden maart en april. Verder een overzicht van de spaarkasproductie en de spaargelden, op basis van de Financiële Maandstatistiek van het CBS.

In april werden 144.200 nieuwe individuele levenpolissen gesloten, tweeduizend meer dan in maart. Hiermee was een premie-omzet gemoeid van f 986 (1.074) mln. Opvallend is het hoge aandeel van beleggingsverzekeringen: in maart was 41% van de premies afkomstig van beleggingspolissen, in april was dat 43%, een record. Ter vergelijking: in het eerste kwartaal van dit jaar had de beleggingsverzekering een aandeel van 35,2% in de nieuwe productie, over geheel 1997 lag dat aandeel op 34,2%. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom x 1000 kapitaal premie premie x 1000 kapitaal Maart 1998 Guldenscontracten 54,8 4.206,8 79,9 27,5 18,9 946,7 526,4 w.v. verbonden aan hypotheek 9,9 1.287,1 26,1 10,5 0,0 0,3 0,5 pensioen uitgesteld 2,3 813,3 17,2 4,9 0,6 52,9 21,4 lijfrente uitgesteld 6,2 490,5 15,6 8,2 10,5 268,8 175,9 direct ingaande rente – – – – 3,4 415,5 290,7 levenslang bij overlijden 18,2 204,0 3,7 0,1 0,5 2,5 1,4 spaarverzekering 4,1 256,5 7,5 2,4 0,6 30,3 16,4 risicoverzekering 10,6 921,8 5,6 1,1 3,0 152,3 11,2 overig 3,5 233,7 4,3 0,2 0,2 24,1 8,9 Beleggingseenheden 55,7 4.518,9 140,1 89,0 12,6 216,7 210,9 w.v.verbonden aan hypotheek 11,3 1.887,7 39,9 20,8 0,0 3,6 3,9 pensioen uitgesteld 2,8 448,9 9,7 5,4 0,1 17,4 13,2 lijfrente uitgesteld 13,2 1.009,3 41,3 18,2 11,4 139,9 154,7 direct ingaande rente – – – – 0,1 23,3 14,7 levenslang bij overlijden 2,6 7,5 0,2 0,1 – – – spaarverzekering 23,6 1.075,9 45,0 39,6 0,8 16,2 17,1 risicoverzekering 0,7 17,5 0,7 0,6 0,1 0,8 0,4 overig 1,4 72,2 3,2 4,4 0,1 15,5 6,8 April 1998 Guldenscontracten 59,9 3.854,1 75,3 24,2 17,0 889,9 462,3 w.v.verbonden aan hypotheek 9,3 1.224,5 23,4 10,7 0,1 4,7 3,7 pensioen uitgesteld 2,1 644,5 14,2 4,4 1,5 77,6 30,0 lijfrente uitgesteld 5,7 422,5 14,2 6,1 8,2 207,6 132,9 direct ingaande rente – – – – 3,1 383,9 267,8 levenslang bij overlijden 23,3 231,7 4,7 0,2 0,6 2,4 1,4 spaarverzekering 5,1 243,8 8,6 2,0 0,5 32,5 14,7 risicoverzekering 11,1 914,5 5,6 0,4 2,9 171,8 9,8 overig 3,3 172,6 4,5 0,4 0,1 9,4 2,0 Beleggingseenheden 53,9 3.897,6 142,3 94,7 13,4 204,7 187,5 w.v.verbonden aan hypotheek 10,1 1.556,4 38,9 18,0 0,0 3,7 3,5 pensioen uitgesteld 1,5 261,5 10,9 7,1 0,2 6,2 7,1 lijfrente uitgesteld 14,9 866,9 44,8 16,7 12,4 145,0 144,2 direct ingaande rente – – – – 0,1 21,7 13,1 levenslang bij overlijden 2,6 7,4 0,2 0,1 – – – spaarverzekering 21,4 1.015,6 43,1 51,1 0,6 21,7 16,8 risicoverzekering 0,4 22,5 0,9 0,0 0,0 1,3 0,9 overig 3,1 167,2 3,5 1,7 0,0 5,1 2,1 (in f mln) Nieuwe spaarkasproductie maart ’97 april ’97 maart ’98 april ’98 spaarpremie periodiek 23,3 26,2 24,8 25,3 spaarpremie ineens 14,6 14,4 15,2 15,0 risicopremie periodiek 3,7 4,7 3,5 3,7 risicopremie ineens 1,7 1,7 1,4 1,6 totaal 43,3 47,0 44,9 45,6 (x f mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- x 1000 bedrag premies premies Maart 1998 verbonden aan hypotheek 0,2 6,0 0,6 0,2 pensioen- of lijfrenteclausule 3,7 133,0 11,5 1,6 zonder clausule 16,2 361,2 27,9 3,1 totaal 20,1 500,2 40,0 4,9 April 1998 verbonden aan hypotheek 0,3 8,9 0,8 0,3 pensioen- of lijfrenteclausule 4,0 145,4 13,0 2,0 zonder clausule 16,4 354,5 26,7 3,1 totaal 20,7 508,8 40,5 5,4 (x f mln)

Reageer op dit artikel