nieuws

Sparen/lenen

Archief

De nieuwe productie individuele levensverzekeringen over maart ligt beduidend hoger dan die van een maand eerder, blijkt uit de officiële cijfers van de Financiële Maandstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal polissen dat werd gesloten, kwam uit op 141.000 tegen 129.700 in februari. De brutopremie uit deze nieuwe productie bedroeg f 1.065,7 mln, zo’n f 10 mln minder dan in februari. Opvallend was de forse toename van de nieuwe brutopremie uit individuele beleggingspolissen: f 451 mln tegen f 362,1 mln een maand eerder. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom (x 1.000) kapitaal premie premie (x 1.000) kapitaal Februari 1998 Guldenscontracten 53,7 4.088,6 75,7 34,4 16,1 1.016,6 603,2 w.v. verbonden aan hypotheek 10,4 1.486,2 25,6 12,3 0,0 1,0 1,1 pensioen uitgesteld 2,0 631,9 13,3 8,6 0,5 70,3 22,3 lijfrente uitgesteld 6,6 507,7 15,9 8,2 8,0 300,3 220,8 direct ingaande rente 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 471,4 322,3 levenslang bij overlijden 19,1 180,6 5,0 0,1 0,7 18,4 13,7 spaarverzekering 3,9 247,2 8,3 3,9 0,3 20,9 10,2 risicoverzekering 10,0 865,8 5,3 0,3 2,3 116,7 8,2 overig 1,7 169,2 2,4 0,9 0,2 17,7 4,6 Beleggingseenheden 52,4 3.816,9 124,6 78,8 7,5 186,3 158,7 w.v. verbonden aan hypotheek 10,5 1.521,7 34,4 20,4 0,0 2,6 3,2 pensioen uitgesteld 1,9 425,1 9,0 7,6 0,1 4,3 2,8 lijfrente uitgesteld 11,6 829,4 34,0 14,5 6,7 122,9 115,4 direct ingaande rente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 28,5 16,2 levenslang bij overlijden 2,4 8,5 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 24,0 943,8 42,9 32,3 0,4 20,9 17,5 risicoverzekering 0,8 26,0 1,0 0,6 0,0 1,5 1,0 overig 1,3 62,3 3,1 3,3 0,0 5,7 2,6 Maart 1998 Guldenscontracten 54,6 4.184,9 79,6 27,5 18,4 926,7 507,6 w.v. verbonden aan hypotheek 9,6 1.251,5 25,6 10,5 0,0 0,3 0,5 pensioen uitgesteld 2,4 830,3 17,2 4,9 0,6 54,2 21,4 lijfrente uitgesteld 6,3 504,2 15,8 8,2 10,2 257,4 166,0 direct ingaande rente 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 407,2 284,5 levenslang bij overlijden 18,2 197,3 3,7 0,1 0,5 2,5 1,4 spaarverzekering 4,0 250,2 7,3 2,4 0,5 27,2 13,6 risicoverzekering 10,6 902,7 5,9 1,0 3,0 153,7 11,2 overig 3,5 248,8 4,2 0,4 0,2 24,3 8,9 Beleggingseenheden 55,1 4.507,7 138,6 91,8 12,9 230,3 220,6 w.v. verbonden aan hypotheek 11,8 2.048,0 44,0 21,2 0,0 3,6 3,9 pensioen uitgesteld 2,6 429,6 8,1 1,8 0,1 17,5 12,6 lijfrente uitgesteld 12,5 837,0 36,8 17,3 11,7 150,8 162,6 direct ingaande rente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 23,2 14,7 levenslang bij overlijden 2,6 7,3 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 23,5 1.094,1 45,4 40,5 0,8 18,8 19,6 risicoverzekering 0,7 15,8 0,7 0,6 0,1 0,8 0,4 overig 1,4 75,8 3,4 10,3 0,1 15,5 6,8 (in f mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar Spaar- Risico- (x 1.000) bedrag premies premies Februari 1998 verbonden aan hypotheek 0,2 6,8 0,5 0,2 pensioen- of lijfrenteclausule 2,8 105,0 7,2 0,9 zonder clausule 13,8 301,4 20,6 2,4 Totaal 16,9 413,2 28,3 3,5 Maart 1998 verbonden aan hypotheek 0,2 3,7 0,4 0,3 pensioen- of lijfrenteclausule 3,7 137,4 13,8 2,2 zonder clausule 16,4 375,6 28,6 3,5 Totaal 20,3 516,7 42,8 6,0 (in f mln) Nieuwe spaarkasproductie 1997 1998 februari maart februari maart spaarpremie ineens 7,3 14,6 7,2 17,2 spaarpremie periodiek 17,6 23,3 20,9 25,6 risicopremie ineens 0,9 1,7 0,6 2,3 risicopremie periodiek 3,0 3,7 3,0 3,7 (in f mln) Bedrijfssparen 1995 1996 1997 (in f mln) Tegoed per 1 januari 2.271 6.081 9.134 Inleg 4.520 4.163 4.607 Deblokkering 863 1.339 2.306 Rente 153 229 257 Tegoed per 31 december 6.081 9.134 11.692 w.v. spaarloon 3.655 6.013 8.072 premiesparen 2.225 2.914 3.407 winstdeling/aandelenoptie 201 207 214

Reageer op dit artikel