nieuws

Sparen/lenen

Archief

In de rubriek ‘Sparen/lenen’ ditmaal cijfers van de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen in de eerste twee maanden van dit jaar. Verder een overzicht, gebaseerd op de Financiële Maandstatistiek van het CBS, van de spaarkasproductie en de spaargelden.

In februari zijn in totaal 132.600 individuele levenpolissen verkocht. Dat bleken er in januari (na correctie) 157.400 te zijn. Aan brutopremie kwam f 1.081 (1.373) mln binnen. De koopsomproductie was f 758 (999) mln groot, waarvan 21,2% (18,2%) unit-linked. Het aandeel van de beleggingsverzekering in de totale productie lag in februari op 34,0% (31,6%). Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom x 1000 kapitaal premie premie x 1000 kapitaal Januari 1998 Guldenscontracten 59,4 4.824,3 81,3 40,7 29,1 1.390,3 817,2 w.v. verbonden aan hypotheek 12,3 1.772,9 30,1 6,3 0,0 3,0 2,2 pensioen uitgesteld 2,7 737,4 11,9 15,2 0,7 57,3 28,5 lijfrente uitgesteld 6,5 563,8 17,1 12,8 19,9 559,0 383,0 direct ingaande rente – – – – 4,9 579,0 369,7 levenslang bij overlijden 15,1 159,6 4,4 0,1 0,4 2,5 1,5 spaarverzekering 6,0 286,0 9,1 5,6 0,6 41,2 21,5 risicoverzekering 14,0 1.118,6 6,3 0,3 2,4 134,5 6,7 overig 2,7 185,9 2,4 0,5 0,1 13,8 4,1 Beleggingseenheden 58,9 4.124,3 152,8 98,6 10,0 226,1 182,2 w.v. verbonden aan hypotheek 11,7 1.475,2 40,3 21,7 0,0 3,6 2,3 pensioen uitgesteld 2,3 422,0 8,6 12,3 0,1 9,1 7,0 lijfrente uitgesteld 13,8 883,5 48,8 18,3 9,0 164,4 134,4 direct ingaande rente – – – – 0,1 13,4 9,9 levenslang bij overlijden 1,1 7,2 0,2 0,1 – – – spaarverzekering 27,7 1.132,5 48,8 42,2 0,8 28,0 25,2 risicoverzekering 0,7 103,4 2,7 0,8 0,0 1,2 1,0 overig 1,5 100,5 3,5 3,2 0,0 6,4 2,5 Februari 1998 Guldenscontracten 54,3 4.140,7 75,4 40,2 15,9 998,3 597,3 w.v. verbonden aan hypotheek 10,7 1.537,4 26,0 12,1 0,0 0,7 0,5 pensioen uitgesteld 2,0 640,9 13,7 14,1 0,5 68,0 21,1 lijfrente uitgesteld 7,1 529,5 16,7 9,6 8,0 293,1 210,2 direct ingaande rente – – – – 4,1 477,8 340,1 levenslang bij overlijden 14,4 147,0 4,1 0,1 0,5 2,4 1,4 spaarverzekering 4,8 229,1 7,2 3,0 0,3 20,3 11,5 risicoverzekering 12,4 878,5 5,3 0,1 2,3 118,6 7,8 overig 3,1 178,3 2,4 1,2 0,2 17,4 4,5 Beleggingseenheden 54,8 3.944,9 129,0 78,3 7,6 186,8 160,7 w.v. verbonden aan hypotheek 10,7 1.531,4 34,7 19,9 0,0 3,0 3,3 pensioen uitgesteld 2,1 430,3 9,2 7,6 0,1 5,4 3,6 lijfrente uitgesteld 12,5 841,3 35,3 14,4 6,9 125,5 116,6 direct ingaande rente – – – – 0,1 24,3 15,7 levenslang bij overlijden 2,0 8,5 0,2 0,1 – – – spaarverzekering 24,6 925,3 42,6 32,5 0,4 21,4 17,9 risicoverzekering 1,3 114,6 3,5 0,6 0,0 1,5 1,0 overig 1,6 93,6 3,5 3,3 0,0 5,7 2,6 Nieuwe spaarkasproductie 1997 1997 1998 1998 jan feb jan feb spaarpremie periodiek 13,2 17,9 16,5 20,5 spaarpremie ineens 6,7 6,7 7,9 6,9 risicopremie periodiek 2,9 3,0 3,1 3,0 risicopremie ineens 0,7 0,8 0,7 0,5 (x f mln) Spaargelden 1997 1998 jaar okt nov dec jan spaartegoed begin periode 246,8 254,2 254,2 253,5 . stortingen 114,7 7,4 7,4 9,3 . terugbetalingen 113,7 8,8 8,8 10,1 . spaarverschil 1,0 -1,4 -1,4 -0,6 . rente 8,4 0,7 0,7 3,5 . besparingen 9,4 -0,7 -0,7 2,7 . spaartegoed eind periode 256,2 253,5 253,5 256,2 . (x f mld) Totaal nieuwe spaarkasovereenkomsten Aantal Spaar- Spaar- Risico- x 1000 bedrag premies premies Januari 1998 verbonden aan hypotheek 1,2 30,1 2,3 0,5 pensioen- of lijfrenteclausule 2,5 86,2 6,9 1,0 zonder clausule 11,4 220,2 15,1 2,3 totaal 15,2 336,5 24,3 3,8 Februari 1998 verbonden aan hypotheek 0,2 6,8 0,5 0,2 pensioen- of lijfrenteclausule 2,8 104,8 7,2 0,9 zonder clausule 13,4 288,9 19,9 2,3 totaal 16,4 400,5 27,6 3,4 (x f mln)

Reageer op dit artikel