nieuws

Sparen/Lenen

Archief

In de rubriek Sparen/Lenen dit keer de cijfers van de ontwikkeling van (woning)hypotheken en consumptief krediet, zowel naar aantal als naar volume over de maanden december en januari. De jongste cijfers zijn ontleend aan de Financiële Maandstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Uit de cijfers blijkt dat de productie van nieuwe hypotheken in januari met maar liefst 50,2% is afgenomen ten opzichte van december vorig jaar. De productie nieuwe woninghypotheken daalde met 54,8% (+14,2%) van 62,1 mld naar 28,1 mld. In december van , in december . Gemeten naar aantallen komt de afname neer op 54,1%.
De aanbieders van consumptief krediet kunnen zich wel verheugen in een grote van het netto verstrekt krediet van 7,1% ten opzichte van december vorig jaar. Het uitstaande saldo is licht toegenomen met nog geen 0,4% tot f 25,4 mld.
In de volgende AM komen de productiegegevens van levensverzekeringen en (bedrijfs)sparen aan bod.
Hypotheken en consumptief krediet 1997 1997 1998 Trend jan-dec december januari in % Hypotheken (bedragen in f mld) nieuw ingeschreven woninghypotheken 106,5 13,5 6,1 -54,8 w.v. in: Noord-Nederland 9,6 1,2 0,5 -58,3 Oost-Nederland 22,0 2,8 1,2 -57,1 West-Nederland 47,0 5,8 2,9 -50,0 Zuid-Nederland 25,3 3,3 1,3 -60,6 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 31,9 4,2 1,9 -54,8 verzekeraars en pensioenfondsen 17,2 2,0 0,8 -60,0 banken 53,1 6,8 3,1 -54,4 andere rechtspersonen 3,5 0,4 0,2 -50,0 particulieren 0,5 0,1 0,0 -100,0 buitenland 0,2 0,0 0,0 -0,0 Totaal van alle hypotheken 153,3 20,3 10,1 -50,2 Hypotheken (aantal x 1.000) nieuw ingeschreven woninghypotheken 537,1 62,1 28,1 -54,8 w.v. in: Noord-Nederland 59,8 6,8 3,1 -54,4 Oost-Nederland 115,4 13,3 5,9 -55,6 West-Nederland 221,1 25,0 12,1 -51,6 Zuid-Nederland 134,9 16,2 6,6 -59,2 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 164,7 19,4 8,9 -54,1 verzekeraars en pensioenfondsen 91,9 9,9 4,2 -57,6 banken 258,4 30,4 13,9 -54,3 andere rechtspersonen 18,4 2,0 0,8 -60,0 particulieren 2,9 0,3 0,2 -33,3 buitenland 1,0 0,1 0,1 0,0 Totaal van alle hypotheken 585,9 68,2 31,1 -54,1 Gemiddelde hypotheekrente 5,8 5,9 5,9 0,0 1997 1997 1998 Trend jan-dec. december januari in % Consumptief krediet (bedragen in f mld) debiteurensaldo begin periode 23,4 25,3 25,3 0,0 netto verstrekt krediet 17,7 1,4 1,5 7,1 rente en kosten 2,4 0,2 0,2 0,0 aflossingen 18,2 1,6 1,6 0,0 debiteurensaldo eind periode 25,3 25,3 25,4 0,4

Reageer op dit artikel