nieuws

‘Sparen/lenen’

Archief

In de rubriek ‘Sparen/lenen’ deze keer cijfers van de nieuwe productie individuele levensverzekeringen over de maanden december 1997 en januari 1998. Verder wordt, aan de hand van de Financiële Maandstatistiek van het CBS, een overzicht gegeven van de spaarkasproductie en de spaargelden.

Traditiegetrouw zijn in januari veel nieuwe individuele levensverzekeringen gesloten: 169.600 tegen 130.100 in december 1997 respectievelijk 158.600 in januari 1997. Het bijbehorende premie-inkomen beloopt f 1.422 mln, waarvan liefst f 1.039 mln uit koopsommen.
Het premie-aandeel van de beleggingsverzekeringen komt in januari uit op 31,5%. Over geheel 1997 lag dit aandeel nog op 34,2%. De enorme januari-productie in traditionele koopsommen (f 843 mln) is verantwoordelijk voor dit lagere percentage. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom x 1000 kapitaal premie premie x 1000 kapitaal December 1997 Guldenscontracten 58,0 4.198,7 77,8 51,8 16,5 807,1 408,5 w.v. verbonden aan hypotheek 12,1 1.787,5 29,1 27,3 0,0 1,8 0,4 pensioen uitgesteld 1,6 460,2 9,3 4,8 0,4 88,7 23,1 lijfrente uitgesteld 5,5 552,1 16,4 16,1 8,5 239,5 138,4 direct ingaande rente – – – – 2,5 292,6 216,4 levenslang bij overlijden 18,6 185,3 5,7 0,1 0,6 4,6 2,4 spaarverzekering 6,2 250,6 9,8 2,2 0,3 22,8 9,4 risicoverzekering 12,2 828,5 4,8 0,5 3,9 140,7 13,1 overig 1,8 134,5 2,6 0,8 0,2 16,4 5,5 Beleggingseenheden 46,5 3.263,5 112,0 86,7 9,1 188,7 171,7 w.v. verbonden aan hypotheek 11,7 1.482,4 35,2 38,4 0,0 2,9 2,5 pensioen uitgesteld 1,5 279,8 6,6 3,9 0,1 9,0 5,8 lijfrente uitgesteld 12,4 699,7 31,2 25,5 7,4 105,7 118,1 direct ingaande rente – – – – 0,1 21,4 10,8 levenslang bij overlijden 1,7 12,8 0,3 0,1 – – – spaarverzekering 17,4 727,6 34,3 16,0 1,4 40,2 30,8 risicoverzekering 0,3 14,4 0,2 0,3 0,0 0,3 0,3 overig 1,5 46,8 4,3 2,5 0,0 9,1 3,4 Januari 1998 Guldenscontracten 63,6 5.792,9 95,6 35,4 31,6 1.565,1 843,5 w.v. verbonden aan hypotheek 15,3 2.553,0 39,8 11,9 0,0 1,8 2,1 pensioen uitgesteld 2,0 719,2 11,8 4,9 0,9 145,2 38,8 lijfrente uitgesteld 6,4 597,0 17,2 11,5 21,1 581,2 385,5 direct ingaande rente – – – – 4,9 589,9 375,5 levenslang bij overlijden 14,9 161,0 4,3 0,1 0,5 4,3 2,8 spaarverzekering 8,6 357,0 11,7 5,4 0,7 47,5 23,4 risicoverzekering 14,0 1.182,2 7,1 0,3 3,4 179,1 10,1 overig 2,4 223,3 3,6 1,2 0,2 16,0 5,4 Beleggingseenheden 63,0 4.086,0 162,6 89,3 11,4 232,7 195,6 w.v. verbonden aan hypotheek 15,6 1.759,2 50,5 40,8 0,0 4,1 2,3 pensioen uitgesteld 1,5 293,6 6,4 5,2 1,2 20,2 8,6 lijfrente uitgesteld 14,4 944,0 52,7 18,6 9,2 157,9 145,1 direct ingaande rente – – – – 0,1 15,4 8,9 levenslang bij overlijden 1,1 8,5 0,2 0,1 – – – spaarverzekering 28,0 873,9 46,0 20,7 0,8 28,4 27,3 risicoverzekering 0,7 115,9 2,9 0,7 0,0 1,2 1,0 overig 1,6 90,9 3,8 3,0 0,0 5,7 2,5 (in f mln) Nieuwe spaarkasproductie 1997 1997 1998 jan. dec. jan. spaarpremie periodiek 13,2 45,1 16,5 spaarpremie ineens 6,7 31,5 8,4 risicopremie periodiek 2,9 5,9 3,1 risicopremie ineens 0,7 3,3 0,8 totaal 23,5 85,8 28,8 (in f mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- x 1000 bedrag premies premies December 1997 verbonden aan hypotheek 0,4 8,8 0,7 0,3 pensioen- of lijfrenteclausule 5,6 211,8 18,5 2,5 zonder clausule 27,0 657,9 57,5 6,4 totaal 33,0 878,5 76,7 9,2 Januari 1998 verbonden aan hypotheek 1,2 29,9 2,3 0,5 pensioen- of lijfrenteclausule 2,5 86,1 6,9 1,0 zonder clausule 11,4 220,1 15,7 2,4 totaal 15,1 336,1 24,9 3,9 (x f mln) Spaargelden 1996 1997 jaar okt. nov. dec. jaar spaartegoed begin periode 231,0 254,2 254,2 253,5 246,8 stortingen 127,6 7,4 7,4 9,3 114,7 terugbetalingen 119,2 8,8 8,8 10,1 113,7 spaarverschil 8,4 -1,4 -1,4 -0,6 1,0 rente 7,4 0,7 0,7 3,5 8,4 besparingen 15,8 -0,7 -0,7 2,7 9,4 spaartegoed einde periode 246,8 253,5 253,5 256,2 256,2 (x f mld)

Reageer op dit artikel