nieuws

‘Sparen/lenen’

Archief

In de rubriek ‘Sparen/lenen’ wordt net als in het gecombineerde nummer AM 1/2 (pag. 31) aandacht besteed aan de productie van nieuwe individuele levensverzekeringen. De cijfers zijn ontleend aan de ‘Financiële Maandstatistiek’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Uit de overzichten blijkt onder meer dat in december vorig jaar 130.100 nieuwe polissen zijn gesloten. Dat is 6.000 meer dan een maand eerder. Het bijbehorende brutopremie-inkomen steeg naar f 908 (836) mln. De cijfers van november zijn vertekend door een eenmalige hypotheekproductie van Interpolis, die zo’n 10.000 Avéro-klanten tot overstappen wist te bewegen en daarmee f 100 tot f 120 mln brutopremie genereerde (zie AM 1/2, pag.1).

Het aandeel van de beleggingsverzekeringen in de nieuwe productie steeg in december 1997 fors tot 40,8%. In november 1997 lag dat cijfer, mede dankzij de Avéro/Interpolis-transacties op slechts 31,4%.
Opvallend is verder de enorme groei in december van de spaarkasovereenkomsten en de ruime verdubbeling van de bijbehorende spaarstoringen en risicopremies. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom x 1000 kapitaal premie premie x 1000 kapitaal November 1997 Guldenscontracten 71,2 5.498,2 97,3 172,8 8,5 574,4 303,0 w.v.verbonden aan hypotheek 23,4 3.099,4 50,8 157,8 0,0 0,9 1,0 pensioen uitgesteld 1,7 463,2 8,0 3,7 0,4 59,6 18,8 lijfrente uitgesteld 4,6 471,3 14,4 7,7 3,4 177,1 121,9 direct ingaande rente – – – – 1,7 203,8 139,8 levenslang bij overlijden 19,8 222,5 6,7 0,1 0,4 1,9 1,1 spaarverzekering 7,4 263,9 10,0 2,8 0,2 16,8 8,6 risicoverzekering 12,4 832,5 4,9 0,3 2,3 101,1 6,5 overig 1,9 145,5 2,4 0,3 0,1 13,2 5,3 Beleggingseenheden 40,2 2.830,6 93,8 73,9 4,3 119,3 94,7 w.v.verbonden aan hypotheek 10,2 1.285,4 28,7 41,0 0,0 2,6 3,5 pensioen uitgesteld 1,9 280,8 6,5 3,3 0,1 9,7 7,9 lijfrente uitgesteld 8,7 572,5 24,8 14,5 3,7 78,8 61,8 direct ingaande rente – – – – 0,1 11,7 7,5 levenslang bij overlijden 1,1 10,6 0,2 0,1 – – – spaarverzekering 16,4 622,6 29,6 12,1 0,3 13,1 12,7 risicoverzekering 0,2 9,7 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 overig 1,6 49,0 3,9 2,7 0,0 3,3 1,2 December 1997 Guldenscontracten 58,0 4.198,7 77,8 51,8 16,5 807,1 408,5 w.v.verbonden aan hypotheek 12,1 1.787,5 29,1 27,3 0,0 1,8 0,4 pensioen uitgesteld 1,6 460,2 9,3 4,8 0,4 88,7 23,1 lijfrente uitgesteld 5,5 552,1 16,4 16,1 8,5 239,5 138,4 direct ingaande rente – – – – 2,5 292,6 216,4 levenslang bij overlijden 18,6 185,3 5,7 0,1 0,6 4,6 2,4 spaarverzekering 6,2 250,6 9,8 2,2 0,3 22,8 9,4 risicoverzekering 12,2 828,5 4,8 0,5 3,9 140,7 13,1 overig 1,8 134,5 2,6 0,8 0,2 16,4 5,5 Beleggingseenheden 46,5 3.263,5 112,0 86,7 9,1 188,7 171,7 w.v.verbonden aan hypotheek 11,7 1.482,4 35,2 38,4 0,0 2,9 2,5 pensioen uitgesteld 1,5 279,8 6,6 3,9 0,1 9,0 5,8 lijfrente uitgesteld 12,4 699,7 31,2 25,5 7,4 105,7 118,1 direct ingaande rente – – – – 0,1 21,4 10,8 levenslang bij overlijden 1,7 12,8 0,3 0,1 – – – spaarverzekering 17,4 727,6 34,3 16,0 1,4 40,2 30,8 risicoverzekering 0,3 14,4 0,2 0,3 0,0 0,3 0,3 overig 1,5 46,8 4,3 2,5 0,0 9,1 3,4 (in f mln) Nieuwe spaarkasproductie 1997 november december spaarpremie periodiek 25,8 45,1 spaarpremie ineens 10,3 31,5 risicopremie periodiek 3,6 5,9 risicopremie ineens 1,1 3,3 Totaal 40,8 85,8 (in f mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar Spaar- Risico- x1000 bedrag premies premies November 1997 verbonden aan hypotheek 0,2 5,3 0,4 0,1 pensioen- of lijfrenteclausule 2,7 98,1 7,1 1,0 zonder clausule 17,9 389,4 28,6 3,4 Totaal 20,8 492,8 36,1 4,7 December 1997 verbonden aan hypotheek 0,4 8,8 0,7 0,3 pensioen- of lijfrenteclausule 5,6 211,8 18,5 2,5 zonder clausule 27,0 657,9 57,5 6,4 Totaal 33,0 878,5 76,7 9,2 (in f mln) Spaargelden 1997 okt. nov. Spaartegoed begin periode 255,4 254,2 stortingen 8,5 7,4 terugbetalingen 9,8 8,8 spaarverschil -1,4 -1,4 rente 0,9 0,7 besparingen -0,5 -0,7 Spaartegoed eind periode 254,2 253,5 (in f mld)

Reageer op dit artikel