nieuws

‘Sparen/lenen’

Archief

De rubriek ‘Sparen/lenen’ besteedt ditmaal aandacht aan de cijfers van de productie nieuwe individuele levensverzekeringen en de spaarkasovereenkomsten over de maanden september en oktober. De cijfers zijn ontleend aan de ‘Financiële Maandstatistiek’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uit de overzichten blijkt dat het aantal verkochte individuele levenpolissen is gestegen van ruim 100.000 in september naar 115.700 in oktober. De totale premie-inkomen bleef hierbij evenwel achter: f 695 mln in oktober, tegen f 715 een maand daarvoor.
Het premie-inkomen uit koopsompolissen daalde van f 443 (september) naar f 381 mln. Het aandeel van beleggingsverzekeringen hierin bleef stabiel: 19,7% (20,0%). Het aandeel van unit-linkedpolissen in het totale premie-inkomen lag in oktober op 36,6% (37,5%).
In het spaarkasbedrijf is de meest opvallende verandering de stijging van de periodieke spaarpremie van f 17,5 naar f 18,5 mln en de groei van het ingeschreven spaarbedrag naar f 351,9 (f 384,9) mln. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom x 1000 kapitaal premie premie x 1000 kapitaal September 1997 Guldenscontracten 51,2 4.395,5 68,6 23,6 8,5 698,4 354,3 w.v. verbonden aan hypotheek 10,8 1.574,9 24,4 10,4 0,1 14,8 19,8 pensioen uitgesteld 1,6 602,9 9,1 5,7 0,3 67,4 26,0 lijfrente uitgesteld 4,2 533,7 12,8 3,9 2,8 130,3 87,6 direct ingaande rente – – – – 1,8 308,9 186,8 levenslang bij overlijden 13,6 134,1 3,6 0,0 0,5 5,5 2,7 spaarverzekering 7,2 385,7 10,4 2,4 0,3 37,5 20,5 risicoverzekering 12,1 945,9 5,9 0,4 2,5 118,2 7,0 overig 1,8 218,3 2,5 0,8 0,1 15,7 3,9 Beleggingseenheden 37,4 3.008,6 98,9 80,8 3,0 190,4 88,6 w.v. verbonden aan hypotheek 8,4 1.284,4 33,2 15,8 0,0 4,0 2,6 pensioen uitgesteld 1,4 150,9 5,8 2,4 0,1 5,0 3,2 lijfrente uitgesteld 10,2 583,4 27,1 19,6 2,6 151,0 64,4 direct ingaande rente – – – – 0,1 9,6 5,2 levenslang bij overlijden 1,1 8,9 0,2 0,1 – 0,5 – spaarverzekering 12,7 605,3 24,3 9,1 0,2 13,5 10,5 risicoverzekering 0,7 55,0 1,6 1,7 – 0,3 – overig 2,8 320,9 6,7 32,1 0,0 6,4 2,6 Oktober 1997 Guldenscontracten 62,5 5.083,0 83,1 50,8 8,3 727,8 306,1 w.v. verbonden aan hypotheek 15,6 2.087,2 32,8 38,9 0,0 0,7 0,6 pensioen uitgesteld 1,8 626,8 11,6 4,6 0,3 51,1 16,3 lijfrente uitgesteld 4,4 557,5 12,9 2,8 2,5 225,8 83,2 direct ingaande rente – – – – 1,8 255,1 178,3 levenslang bij overlijden 17,3 182,7 5,1 0,1 0,4 2,0 1,1 spaarverzekering 7,9 411,0 11,3 2,5 0,3 33,1 15,1 risicoverzekering 13,1 1.032,8 6,2 0,9 2,8 140,7 8,4 overig 2,3 185,0 3,1 1,1 0,1 19,3 3,0 Beleggingseenheden 42,6 3.081,9 102,8 76,4 2,3 102,5 75,1 w.v. verbonden aan hypotheek 10,8 1.574,6 37,2 42,6 0,0 7,7 3,7 pensioen uitgesteld 2,9 222,8 9,5 5,7 0,1 11,0 4,8 lijfrente uitgesteld 9,7 572,1 24,8 13,7 1,8 43,3 41,9 direct ingaande rente – – – – 0,1 14,6 7,3 levenslang bij overlijden 1,2 12,2 0,2 0,1 – 0,5 – spaarverzekering 16,7 662,5 28,1 11,4 0,2 16,9 13,4 risicoverzekering 0,2 5,4 0,1 0,4 0,0 0,3 0,4 overig 1,2 32,1 2,8 2,6 0,0 8,2 3,8 (in f mln) Nieuwe spaarkasproductie september oktober periodieke spaarpremie 17,5 18,5 spaarpremie ineens 8,1 8,1 periodieke risicopremie 2,7 2,7 risicopremie ineens 0,8 0,8 totaal 29,1 30,1 (in f mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar Spaar- Risico- x 1000 bedrag premies premies September Verbonden aan hypotheek 0 0,8 0 0 Pensioen- of lijfrenteclausule 2,1 77,6 4,9 0,8 Zonder clausule 14,0 270,5 20,5 2,7 Totaal 16,1 348,9 25,4 3,5 Oktober Verbonden aan hypotheek 0,1 2,7 0,2 0,1 Pensioen- of lijfrenteclausule 1,8 65,0 5,0 0,8 Zonder clausule 14,2 284,2 21,5 2,8 Totaal 16,1 351,9 26,7 3,7 (in f mln)

Reageer op dit artikel