nieuws

Sparen Lenen

Archief

In het eerste kwartaal van 1999 is het brutopremie-inkomen uit nieuwe individuele levensverzekeringen met 13,8% gestegen tot f 4.007 (3.522) mln. Over heel 1998 bedroeg het groeipercentage 14,5%.

Het aantal nieuwe polissen kwam 25% hoger uit op 536.000. Het aantal koopsompolissen daalde naar 91.100 (94.200), waarmee f 2.839 (2.499) mln premie was gemoeid. Van de koopsommen waren er in de eerste drie maanden 56.400 voor uitgestelde lijfrenten bedoeld.
Het aandeel van de beleggingsverzekering in de nieuwe individuele levenproductie is in het eerste kwartaal gestegen naar 39,6% (35,1%). Bij de koopsommen ligt het unit-linkedaandeel op 26,2% (22,1%), bij de periodieke premies op 72,2% (66,7%).
Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom x 1000 kapitaal premie premie x 1000 kapitaal Februari 1999 Guldenscontracten 63,6 4.020,3 73,4 22,7 14,9 1.310,9 665,7 w.v. verbonden aan hypotheek 9,0 1.222,5 23,0 5,8 0,0 0,3 0,4 pensioen uitgesteld 1,9 843,7 15,1 6,1 0,3 50,9 22,6 lijfrente uitgesteld 11,1 395,1 12,5 5,5 5,7 283,8 183,0 direct ingaande rente – – – – 4,5 703,3 412,9 levenslang bij overlijden 24,4 218,8 5,0 0,3 0,5 2,7 1,8 spaarverzekering 6,3 324,1 10,9 3,4 0,9 57,3 30,5 risicoverzekering 9,8 927,3 5,6 0,4 2,9 199,8 12,1 overig 1,1 88,8 1,4 1,1 0,1 12,9 2,3 Beleggingseenheden 59,8 4.985,5 180,6 94,9 7,6 345,1 226,5 w.v. verbonden aan hypotheek 13,6 2.113,3 74,4 30,2 0,1 5,1 4,5 pensioen uitgesteld 2,5 564,3 10,6 4,7 0,2 11,0 7,3 lijfrente uitgesteld 11,8 968,6 37,9 24,9 6,3 147,0 132,4 direct ingaande rente – – – – 0,5 139,9 55,4 levenslang bij overlijden 0,4 3,3 0,0 0,1 – – – spaarverzekering 30,0 1.266,9 54,7 33,2 0,5 19,5 17,0 risicoverzekering 0,6 26,3 0,8 0,4 0,0 1,6 1,0 overig 0,9 42,9 2,2 1,4 0,1 20,9 8,8 Maart 1999 Guldenscontracten 59,9 4.225,2 78,9 21,8 16,5 1.057,4 531,4 w.v. verbonden aan hypotheek 8,2 1.139,2 20,8 4,9 0,0 3,3 1,9 pensioen uitgesteld 2,1 1.077,1 19,8 6,0 0,2 53,6 18,1 lijfrente uitgesteld 4,9 312,2 10,2 5,8 7,4 223,7 144,5 direct ingaande rente – – – – 3,9 565,1 325,1 levenslang bij overlijden 23,4 211,4 5,0 0,3 0,6 2,7 1,8 spaarverzekering 8,1 394,1 14,6 3,9 1,0 43,7 25,5 risicoverzekering 9,9 978,2 5,9 0,6 3,4 153,5 10,3 overig 3,2 113,0 2,6 0,4 0,1 11,9 4,1 Beleggingseenheden 64,9 5.818,3 171,9 124,3 14,2 404,6 290,2 w.v. verbonden aan hypotheek 15,7 2.465,5 52,9 35,6 0,1 6,5 5,1 pensioen uitgesteld 4,4 682,1 11,8 5,7 0,2 13,5 11,6 lijfrente uitgesteld 14,2 1.092,5 45,8 25,0 12,6 210,4 195,2 direct ingaande rente – – – – 0,5 141,0 53,5 levenslang bij overlijden 1,2 4,8 0,1 0,1 – – – spaarverzekering 28,1 1.496,5 58,0 56,0 0,8 19,6 18,2 risicoverzekering 0,4 32,3 0,7 0,4 0,0 1,5 1,4 overig 0,9 44,7 2,5 1,6 0,1 12,1 5,1 (bedragen in f mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- x 1000 bedrag premies premies Februari 1999 verbonden aan hypotheek 0,2 6,7 0,7 0,4 pensioen- of lijfrenteclausule 2,4 104,6 7,2 1,2 zonder clausule 9,7 240,3 17,4 2,3 totaal 12,4 351,6 25,4 4,0 Maart 1999 verbonden aan hypotheek 0,5 18,2 1,3 1,0 pensioen- of lijfrenteclausule 4,2 184,9 12,9 1,9 zonder clausule 12,2 296,2 20,7 2,3 totaal 17,0 499,4 34,9 5,2 (x f mln) Nieuwe spaarkasproductie 1998 1998 1999 1999 feb. maart feb. maart spaarpremie ineens 7,2 15,2 9,1 11,8 spaarpremie periodiek 21,0 25,0 16,3 23,1 risicopremie ineens 0,7 1,8 1,2 1,5 risicopremie periodiek 3,1 3,5 2,8 3,7 (x f mln) Spaargelden 1998 1998 1999 1999 1999 jaar dec. jan. feb. maart tegoed op deposito’s (begin) 252,9 264,5 269,3 272,8 274,4 stortingen 126,3 11,4 10,3 13,4 14,6 terugbetalingen 115,9 10,0 8,2 11,9 15,4 spaarverschil 10,3 1,4 2,2 1,4 -0,8 rente 8,1 3,4 1,3 0,2 0,3 besparingen 18,4 4,8 3,5 1,6 -0,6 tegoed op deposito’s (eind) 269,3 269,3 272,8 274,4 273,8 (x f mln)

Reageer op dit artikel