nieuws

Sparck verruimt acceptatienorm

Archief

Geldgever Sparck, sinds begin dit jaar actief, heeft op basis van de eerste ervaringen de acceptatienormen verruimd. Zo kunnen huizenkopers nu tot 125% van de executiewaarde lenen en zijn de rentetarieven over de hele linie verlaagd.

“We hebben de proefperiode nu achter de rug”, zegt directielid Jeroen Looman. “Die is positief verlopen. Wel merken we dat de conversie van aanvrager naar klant nog beter kan en dat het rentetarief voor veel mensen een te hoge drempel blijkt.” De ervaringen met de eerste klanten – Looman noemt geen omzetcijfer, maar meldt alleen dat de doelstelling van begin dit jaar gehaald zal worden – zijn dat de acceptatiecriteria zodanig aangepast kunnen worden dat aanvragers eerder in de lichtste risicocategorie terechtkomen.
In het nieuwe product dat vanaf vorige week wordt gevoerd, is een belangrijke aanpassing dat de risicobeoordeling voor de minder zware risico’s is aangepast. “We hanteren vijf klassen, van A tot en met E. Voor de beoordeling keken we voorheen naar een eventuele BKR-codering, de verhouding leensom- woningwaarde, de verhouding leensom-inkomen, de keuze voor een vaste of een variabele rente, de totale hoofdsom en de aard van het dienstverband. Iemand die een maximale lening wilde op basis van inkomen en woningwaarde, kwam bij ons automatisch in de categorie C terecht. Nu valt zo iemand in de categorie A.” De acceptatie van de lichtere risico’s is daarmee meer gaan lijken op die van reguliere geldgevers.
Verder
Het nieuwe product wordt onder de aandacht gebracht met als motto ‘Sparck gaat verder’. “We gaan verder dan voorheen, verder dan andere geldgevers en ook verder voor het intermediair.”
De maximale verstrekking is verhoogd van 110% van de executiewaarde (“wij hanteerden 95% van de marktwaarde, omdat dat ons eenvoudiger leek, maar iedereen bleek dat percentage weer om te rekenen”) naar 125%. “Dat geldt overigens alleen bij de aankoop van een woning. We bleken veel mensen niet te kunnen helpen, omdat zij geen duizenden euro’s beschikbaar hadden voor de aankoop.” Verder zijn de rentetarieven over de hele linie verlaagd. “Onze ervaring is dat we soepeler kunnen omgaan met klanten in de laagste risicoklassen, omdat hun betaalgedrag goed is. Als er problemen ontstaan met een hypotheek, is dat vaak in het eerste jaar. Wij hebben tot nu toe weinig problemen gezien. Een belangrijke factor daarin is dat we de klant bij het sluiten van de hypotheek intensief begeleiden. Dat heeft overigens ook het grootste effect op onze tarieven: die zijn vooral hoger omdat we veel kosten maken in het afhandelen van de hypotheek.”
Binnenkort komt Sparck met een zogeheten self-certified hypotheek, waarbij de klant zelf met een handtekening de juistheid van zijn inkomensgegevens en het ontvangen advies bevestigt. “Afhankelijk van de risicocategorie verstrekken we die tot 90% à 100% van de executiewaarde.”
In het beoordelingsmodel van Sparck wordt binnen de diverse BKR-coderingen onderscheid gemaakt tussen diverse soorten leningen. “Een achterstand in de betaling van hypotheeklasten weegt voor ons zwaarder dan een betalingsachterstand bij een telefoonmaatschappij of een postorderbedrijf. Verder kijken we of de achterstand al is ingelopen en hoe lang geleden dat is. Een achterstand die langer dan vier jaar geleden is ingelopen, negeren we.”
Braakliggend
Looman ziet nog veel braakliggend terrein op de hypotheekmarkt: “We gaan bijvoorbeeld ook zelfstandigen hypotheken verstrekken tot 125% van de executiewaarde. En voor mensen die een woon-winkelpand kopen, gaan wij een ruimere norm hanteren. Bij veel geldgevers mag de waarde van het winkelgedeelte niet meer zijn dan 30% van het totaal. Die voorwaarde hanteren wij niet. Verder doen we niet moeilijk over woonboerderijen met een agrarische bestemming.”
Het intermediair kan nu online rentetarieven berekenen. “Voorheen was de samenstelling van onze tarieven een black box. Dat hebben we transparant gemaakt, zodat de tussenpersoon niet voor een verrassing staat als hij van ons de offerte krijgt. Hij kan nu ook de klant in een eerder stadium informeren over de consequenties van een BKR-codering.”

Reageer op dit artikel