nieuws

Spanningen rond verschuiving provisie in levensverzekering

Archief

Levob heeft bij levensverzekeringen de gedeeltelijke verschuiving van afsluitprovisie (0,75%) naar doorlopende provisie tijdelijk opgeschort. De verschuiving was vorig jaar zomer ingegeven door een branchebrede afspraak ter verbetering van afkoopwaarden. Het achterblijven van belangrijke marktpartijen heeft Levob tot deze stap aangezet.

Levob zelf handhaaft de verbeterde afkoopwaarden. Enerzijds door de in september ingezette verlenging van de provisieverdientermijn te handhaven op tien jaar in plaats van vijf. Anderzijds laat Levob het terugdraaien van de afsluitprovisie (0,75%) niet ten koste gaan van de afkoopwaarden.
Levob-bestuursvoorzitter Bert Lugtigheid vindt handhaving van de afkoopwaarden een principiële zaak. “We leggen daar nu een stukje op toe. Maar ik vind dat een maatschappelijk belang, een belang van consumenten en een imagokwestie. We hebben de maatregel voor het jaar 2000 genomen en wachten nu af wat de markt doet. Voor 2001 nemen we een nieuwe beslissing.”
Gebonden
Lugtigheid zegt de stap met pijn in het hart te hebben genomen. Onder zijn verantwoordelijkheid namelijk adviseerde het Verbond van Verzekeraars vorig jaar om de provisiestructuur per 1 augustus 1999 aan te passen, ter verbetering van afkoopwaarden. “Als voorzitter van de sector Leven heb ik hard aan deze kar getrokken. Wij hebben de nieuwe provisiestructuur in september ingevoerd. Gaandeweg de tijd, en met name de eerste maanden van dit jaar, hebben we geconstateerd dat veel verzekeraars het advies van het Verbond van Verzekeraars niet opvolgen.”
Volgens Lugtigheid hanteert nog zeker de helft van de levensverzekeraars de oude afsluitprovisies en verdientermijnen van vijf jaar. “Levob begon daar last van te krijgen. Onder druk van het intermediair hebben we eerst uitzonderingen gemaakt, maar dat werd op een gegeven moment zoveel dat we nu een algehele maatregel nemen.”
Lugtigheid, als sectorvoorzitter één van de aanjagers van de nieuwe provisiestructuur, is nu de eerste die openlijk afstand doet van branchebrede afspraak. Opmerkelijk? “Mijn persoonlijke gebondenheid aan dit Verbondsadvies moet ik wegcijferen ten faveure van het Levob-belang. Ik heb hier vooraleerst een zaak te runnen. Een zaak die geconfronteerd werd met naar concurrenten uitwijkend intermediair.”
ASR: automatiseringsperikelen
Maatschappijen die nog niet tot invoering van een aangepaste provisiestructuur waren overgegaan, zijn Amev, ASR (De Amersfoortse en Stad Rotterdam), Hooge Huys en Tiel Utrecht.
Hooge Huys gaat aanpassen per eind mei, Amev in juni en Tiel Utrecht komt met nieuwe producten waarin het Verbondsadvies is verwerkt.
Bij de levenbedrijven van ASR (Stad Rotterdam en De Amersfoortse) verhinderden automatiseringsperikelen een snelle opvolging van het Verbondsadvies, aldus Jos Baeten, directievoorzitter van Stad Rotterdam.
Volgens hem had de ASR-top in januari van dit jaar besloten om de provisiestructuur per 1 april aan te passen in de geest van het Verbondsadvies. Maar nog voordat deze aanpassing met het intermediair was gecommuniceerd, kwam het bericht over de stap van Levob.
ASR heeft derhalve besloten even pas op de plaats te maken. “Wij gaan overigens wel zo snel mogelijk invulling geven aan verbetering van de afkoopwaarden”, aldus Baeten.
Betreurenswaardig
Alexander van Voorst Vader, als voorzitter van intermediairorganisatie NBVA nauw betrokken bij de totstandkoming van het branchebrede compromis over de afkoopwaarden, noemt de stap van Levob zorgelijk en slecht voor de geloofwaardigheid van de bedrijfstak. Hij wijst erop dat de gewijzigde provisiestructuur niet alleen bedoeld was om afkoopwaarden te verbeteren. “Een langere verdientermijn en meer doorlopende provisie moesten het onderhoudskarakter van levensverzekeringen benadrukken en stimuleren. Het moest ervoor zorgen dat minder werd aangestuurd op fraude en hard-selling. Dat alles ter verbetering van het imago.”
“Begrijp me goed, ik verwijt Levob nu niets. De achterliggende ontwikkeling vind ik zorgelijk. Het is toch betreurenswaardig dat een aantal verzekeraars de gemaakte afspraken niet nakomt en dat Levob nu onder druk van de markt terugvalt in de oude situatie, waarvan we met z’n allen hebben gezegd dat die onwenselijk is.”
Van Voorst Vader verwijst naar zijn nieuwjaarstoespraak, waarin hij zei dat er geen orde is zonder vrijheid maar ook geen vrijheid zonder orde. “We zijn als bedrijfstak tot een consistent beleidsplan gekomen en dan moeten individuele spelers dat gemeenschappelijke belang dragen. Maar eigenbelang zegeviert. Ik betwijfel of zelfregulering in onze branche nog langer haalbaar is. Wellicht is aanscherping, ook op andere terreinen, nodig. En dat baart zorgen.”
Verbetering
Collega-standsorganisatie NVA is milder. “Levob handhaaft het uitgangspunt van betere afkoopwaarden. Zij gebruikt alleen een andere constructie dan afgesproken om dat te financieren. Daar heeft de NVA geen problemen mee. Zeker niet, nu die constructie een verbetering is voor het intermediair”, aldus stafmedewerker Tim Schoonbergen. “Het zou wel een kwalijke ontwikkeling zijn, als blijkt dat een groot deel van de markt zich niet heeft gehouden aan de afspraak om de afkoopwaarden te verbeteren. Maar we hebben geen aanwijzing dat dat zo is.”
Het Verbond van Verzekeraars betreurt het dat diverse maatschappijen het advies van medio 1999 niet heeft opgevolgd. “Maar wij ondernemen verder geen actie. Het advies ligt er tenslotte al en blijft staan”, aldus woordvoerster Anky van Leeuwen.
Lugtigheid: …met pijn in het hart…
Baeten: …automatisering…
Van Voorst Vader: …zelfregulering nog langer haalbaar?
Afkoopwaarden
In het kader van nevenstaande enquête naar aanpassingen in de provisiestructuur werden op het punt van de afkoopwaarden enkele vermeldenswaardige kanttekeningen gemaakt. Royal Nederland stelt dat zij de afkoopwaarden niet verbeterd heeft, omdat dit niet nodig was. “De vraag is verder of dit in het belang van de consument is, gezien de plannen van Vermeend.” De Zwolsche Algemeene heeft de afkoopwaarden evenmin gewijzigd. “Deze worden bij ons in de offerteprogrammatuur weergegeven, zodat de klant nooit voor verrassingen hoeft te staan.”

Reageer op dit artikel