nieuws

‘Spanning tussen ATP en verzekeraars groeit’

Archief

Volgens NBvA-voorzitter mr A.A. van Voorst Vader zal de rol van de verzekeringsadviseur als adviseur en vertrouwensman steeds meer botsen met het streven van verzekeraars om produkten te verkopen. Dit stelde hij onlangs tijdens een lezing voor de Haagse Assurantie Club (HAC).

Van Voorst Vader deed de uitspraak tijdens een voordracht waarbij hij met de zaal van gedachte wisselde over realistische toekomstscenario’s.
“Er wordt steeds meer energie geïnvesteerd in relatiemanagement en advisering. De wereld wordt zo ingewikkeld. Waar er zoveel onderlinge samenhang is, groeit de noodzaak om consumenten integraal te adviseren over samenhangende voorzieningen, teneinde tegemoet te komen aan de financiële planning”, aldus Van Voorst Vader
“Het probleem dat zich hierbij voordoet, is dat verzekeraars primair geïnteresseerd zijn in verkoop van produkten. Dat is zeer begijpelijk en terecht. Maar consumenten en bedrijfsleven vragen steeds minder primair om een verkoper. De klanten willen meer en meer een adviseur en vertrouwensman op het gebied van verzekeringen. Daar kan een groeiend spanningsveld tussen de rol en functie-ontwikkeling van het intermediair en het streven van verzekeraars naar verkoop uit voortvloeien”.

Reageer op dit artikel