nieuws

Spaarverzekeringen Ohra op universal-lifebasis

Archief

Direct-writer Ohra gaat twee spaarverzekeringen op universal-lifebasis introduceren.

Ohra heeft een jaar lang gewerkt aan een universal-lifeadministratiesysteem. De productlijn krijgt de verzamelnaam Ohra Groeiroute mee. De eerste twee producten worden het Groeiroute Studie Spaarplan en het Groeiroute Belasting Spaarplan.
Dit laatste product vervangt de bestaande Persoonlijke Portefeuille Polis (PPP). Voor het Groeiroute Belastingvrij Spaarplan bedragen de kosten 6% (8,5% bij PPP) van iedere inleg plus jaarlijks 1% administratiekosten. De minimumpremie wordt verlaagd van f 100 naar f 50.
De flexibiliteit van de Ohra-producten zit niet direct in de dekkingsvormen maar wel in de wijze van premiebetaling. Elke polishouder krijgt automatisch een eigen bankrekening bij Ohra Bank. Alle betalingen lopen via deze rekening-courant.
Nieuw element aan de universal-lifeproducten is de mogelijkheid de premies te beleggen in het Ohra Milieutechnologie Fonds. De themafonds werd dit voorjaar geïntroduceerd door Ohra Bank.

Reageer op dit artikel