nieuws

Spaarverzekering Reaal met milieuverbeterende belegging

Archief

Reaal heeft een spaarverzekering geïntroduceerd onder de naam Spaarbewust Polis waarmee geïnvesteerd wordt in het gemengde beleggingsfonds Reaal Spaarbewust Fonds.

Dit fonds belegt zijn geld voor de helft in aandelen van bedrijven die actief bijdragen aan de verbetering van het leefmilieu. De andere helft wordt belegd in vastrentende waarden (staatsleningen en onderhandse leningen).
In Nederland wordt bijvoorbeeld belegd in De Boer Winkelbedrijf, de uitgeverijen Elsevier en Wolters Kluwer, Geotronics, Norit, Nijverdal-Ten Cate, Norit en Océ-Van der Grinten.
Reaal verwacht van het Spaarbewust Fonds een gemiddeld jaarlijks netto rendement van 10%.
Als alternatief is er het beleggingsfonds Reaal Spaarbewust Garant dat belegt in obligaties. Dit garandeert op de einddatum 4% rendement op de beleggingen. De prognose is een rendement van 7 à 8%.
De produkten kunnen kapitaalverzekeringen zijn en lijfrenteverzekeringen, met de bekende fiscale begunstigingen.
Kosten
De kosten van de maatschappij worden vergoed door de eerste drie jaar 35% van de inleg in te houden. De administratiekosten bedragen f 10 per maand. Op losse stortingen wordt 7% aan kosten ingehouden.
Afkoop van de kapitaalverzekering is mogelijk en houdt in dat de deelnemer het spaartegoed helemaal opneemt. Hij is dan f 150 afkoopkosten verschuldigd aan de maatschappij, en afhankelijk van de verstreken looptijd, kan de fiscale vrijstelling over de uitkering verloren gaan.
Na ontvangst van de polis heeft de verzekeringnemer nog 14 dagen bedenktijd.
De premie is minimaal f 100 per maand.
In de brochure wordt uitdrukkelijk vermeld dat Reaal betrouwbare verzekeringsadviseurs in dienst heeft. “Reaal adviseurs ontvangen een vast salaris. Ze hebben dus geen enkel persoonlijk belang bij het adviseren van de Spaarbewust Polis. U staat dus op geen enkele wijze onder druk”.
De verzekeringnemer steunt met zijn polis de Unicef: Reaal schenkt namens de polishouder f 30 per jaar per polis aan een kansrijk geacht project. Momenteel zijn dat een boomplantproject en enkele kinderfondsen.

Reageer op dit artikel