nieuws

Spaarloon- en premiesparen trekken 3 miljoen werknemers

Archief

Aan de spaarloon- en premiespaarregelingen doen bijna drie miljoen werknemers mee. Dit staat in een rapport van de inspectiedienst van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Uit onderzoek is de inspectiedienst gebleken, dat de spaarloonregeling veruit de meest populaire vorm van bedrijfssparen is. Zo’n twee miljoen mensen hebben gekozen voor deze belastingvrije spaarregeling. Hun gemiddelde inleg bedraagt f 1.386 per jaar.
Aan de premiespaarregeling doen ruim 920.000 mensen mee, die jaarlijks gemiddeld f 766 inleggen. De bijdrage van de werkgever bedraagt gemiddeld f 590.
Hogere vrijstellingen
De maximum belasting- en premievrijstelling voor bedrijfsspaarregelingen wordt per 1 januari 1995 verhoogd.
De spaarloon- en winstdelingsregelingen, resp. de premiespaarregelingen kennen straks een belasting- en premievrijstelling van f 1.580 (1.541), resp. f 1.053 (1.027) per jaar.
Verder is het verzoek gehonoreerd van het Verbond van Verzekeraars om spaarloonregelingen tevens te kunnen aanwenden voor financiering van levensverzekeringen gesloten op twee levens, te weten: de werknemer en zijn partner. Dat is nu nog onmogelijk. Verzekeraars zijn daardoor in staat lagere tarieven te offreren.

Reageer op dit artikel