nieuws

Spaarkasbedrijf Tiel Utrecht boekt meer nieuwe produktie

Archief

Tiel Utrecht Verzekerd Sparen heeft vorig jaar f 623 (425) mln geboekt aan nieuwe spaarinschrijvingen. De netto winst van het spaarkasbedrijf groeide licht naar f 0,8 (0,6) mln.

De groei van de nieuwe produktie van Tiel Utrecht Verzekerd Sparen manifesteerde zich in het aantal spaarkascontracten: 166.866 (152.400). Het totaal aan spaarstortingen nam toe tot f 33,9 (25,2) mln.
De omzet van van het spaarkasbedrijf steeg naar f 232 (195) mln, inclusief de opbrengsten van beleggingen.
Inclusief verzekering groeide het nominale bedrag aan spaarkasinschrijvingen met bijna f 500 mln tot f 2.284 mln, een stijging van 28%.
Wegens expiraties en afkopen van spaarkascontracten werd f 121 (126) mln uitgekeerd.
Het spaarkasbedrijf werkt samen met het intermediair en beschikt over een eigen verkooporganisatie. Het aantal medewerkers groeide naar 160 (145). Tiel Utrecht Verzekerd Sparen 1995 1994 (in f mln) omzet incl. intrest 232,4 194,8 w.v. spaarstortingen 132,4 104,1 risicopremies 33,9 25,2 netto winst 0,8 0,6 administratievergoeding 28,3 19,6 totale kosten 52,2 40,5 w.v. provisies 26,9 20,3 fondsuitkeringen/afkoop 120,6 125,8 nieuwe produktie 632 425 nominaal spaarkapitaal 2.284 1.786 verzekerd kapitaal 2.246 2.028 spaartegoed 1.059 954

Reageer op dit artikel