nieuws

Spaarkas heeft hoogtepunt gehad

Archief

Spaarkas heeft hoogtepunt gehad

De spaarkasmarkt is over zijn hoogtepunt heen. In het tweede kwartaal daalde de verkoop van nieuwe spaarkasovereenkomsten met 30%, zo blijkt uit CBS-cijfers. Is de markt verzadigd of heeft de negatieve publiciteit rond het Koersplan van Spaarbeleg zijn effect niet gemist?
De spaarkasmarkt heeft vanaf 1995 drie heel goede jaren gekend. Het brutopremie-inkomen van de zeven grote spaarkasbedrijven steeg in die jaren met respectievelijk 25%, 29% en 22% tot f 1.660 mln in 1997. Het aandeel van de spaarkasbedrijven in de totale markt van levensverzekeraars groeide daarmee tot bijna 5%.
De spaarkasmarkt is grotendeels in handen van Aegon. Marktleider is Spaarbeleg en verder heeft Aegon nog drie troeven in de hand: Aegon Spaarkas, Axent Sparen en NVG. De resterende drie marktpartijen van serieuze omvang zijn ABC (Amev), Tiel Utrecht Verzekerd Sparen en Nationaal Spaarfonds (Delta Lloyd).
Koersplan-affaire
Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) – zie overzicht – blijkt dat de klad er in de tweede helft van 1998 is ingekomen. Het premie-inkomen uit nieuw gesloten spaarkasovereenkomsten – de nieuwe productie – daalde toen met 6% ten opzichte van de tweede helft van 1997. De totaalscore van 1998 kwam met f 495 mln premie uit nieuwe productie maar een fractie (0,4%) hoger uit dan het jaar daarvoor.
In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de neerwaartse trend in de nieuwe productie zich voortgezet: -7% ten opzichte van de eerste drie maanden van 1998. Of de problemen van Aegon/Spaarbeleg met de ontevreden Friese Koersplan-houder Wilko Rozeboom hierbij een rol spelen, is onduidelijk. Rozeboom kreeg in januari veel publiciteit, nadat de Ombudsman Spaarkasbedrijf zijn klacht over ontoereikende voorlichting van Spaarbeleg honoreerde. In maart volgde een nieuwe, verhevigde golf van publiciteit. Aegon maakte toen een verbeterde afkoopregeling voor zevenhonderd Koerplan-houders bekend, waarop Rozeboom aankondigde een bredere verbetering te willen afdwingen, desnoods via de rechter.
De CBS-cijfers zijn een aanwijzing dat de Koersplan-affaire zijn invloed niet gemist heeft. In maart (-10,7%) is de productiedaling namelijk heftiger dan in de twee voorgaande maanden. En in het tweede kwartaal – het kwartaal dat direct volgt op de Koersplan-publiciteit – komt de nieuwe spaarkasproductie zelfs in een vrije val terecht. Gemiddeld bedraagt de daling 30%.
Aegon
Marktleider en Spaarbeleg-moeder Aegon gelooft niet in een negatief Koersplan-effect. “Het zal best enige invloed hebben gehad, maar niet zo groot”, aldus woordvoerster Mieke van der Valk. “De neerwaartse trend bestond al en die zet zich voort.”
Bij de spaarkasbedrijven van Aegon is een vergelijkbare productiedaling waarneembaar als die van het CBS. De verklaring daarvoor ligt volgens Aegon enerzijds in de verzadiging van de markt en anderzijds in een verschuiving naar andere producten zoals lijfrenten, universal-life en aandelenlease. “We zijn daar met de Levensloop-producten van Aegon en het Sprintplan van Spaarbeleg al op ingesprongen.”
Tiel Utrecht
Tiel Utrecht Verzekerd Sparen – in 1997 derde op de markt van spaarkasbedrijven met een marktaandeel van 13% – erkent een daling in de eigen nieuwe productie van 1999. “Echter, slechts een fractie van de door het CBS gesignaleerde daling, namelijk -4,8%. Opmerkelijk daarbij is dat de spaarkasproductie van de assurantiekantoren is gestegen.”
Volgens Tiel Utrecht is een verschuiving gaande van verzekerd sparen naar beleggingsverzekeringen op universal-lifebasis. De NN-dochter werkt daarom aan de introductie van dergelijke producten. Verder vermoedt Tiel Utrecht een ‘Koersplan-effect’. “Het lijkt ons aannemelijk dat de Koersplan-affaire heeft geleid tot negatieve beeldvorming rond verzekerd sparen met als gevolg terughoudendheid van de consument.”
ABC
Amev is aanzienlijk minder open over het reilen en zeilen van spaarkasbedrijf ABC (Amev Beleggingsconsortium), dat in 1997 een marktaandeel van 27% bezat. “We durven te stellen dat we niet ontevreden zijn over de nieuwe spaarkasproductie”, zo laat Amev weten, daarbij impliciet aangevend dat van groei geen sprake meer is.
De door het CBS gemeten productiedaling kan volgens Amev (deels) verklaard worden door het fenomeen aandelenlease. “Die producten hebben een kortere looptijd.” De Koersplan-affaire speelt volgens Amev nauwelijks een rol.
Nationaal Spaarfonds
Het Nationaal Spaarfonds – geschat marktaandeel 10% – maakt als enige marktpartij melding van een productiegroei van spaarkasovereenkomsten. “De daling van de spaarkasmarkt is bij ons wel voelbaar: de groei is minder sterk dan voorheen.” De Delta Lloyd-dochter ziet als oorzaak een “verzadiging” van de markt en een verschuiving naar andere producten. “De invloed van de Koersplan-affaire is, blijkens reacties en vragen van de klanten van Nationaal Spaarfonds, minimaal geweest.” Spaarkasproductie 1997-1999 Spaarpremie Risicopremie Totaal Verandering ineens periodiek ineens periodiek t.o.v. zelfde periode vorig jaar 1997 jan. 6,7 13,2 0,7 2,9 23,5 feb. 6,7 17,9 0,8 3,0 28,4 maart 14,6 23,3 1,7 3,7 43,3 1e kw. 28,0 54,4 3,2 9,6 95,2 april 14,4 26,2 1,7 4,7 47,0 mei 13,9 27,8 1,6 4,6 47,9 juni 11,9 21,1 1,3 4,0 38,3 2e kw. 40,2 75,1 4,6 13,3 133,2 juli 13,1 21,0 1,5 3,4 39,0 aug. 11,1 21,2 1,3 3,3 36,9 sept. 9,7 18,5 1,0 3,0 32,2 3e kw. 33,9 60,7 3,8 9,7 108,1 okt. 8,1 18,4 1,1 2,7 30,3 nov. 10,3 25,8 1,1 3,6 40,8 dec. 31,5 44,9 3,3 5,8 85,5 4e kw. 49,9 89,1 5,5 12,1 156,6 Totaal 152,0 279,3 17,1 44,7 493,1 1998 jan. 7,9 16,5 0,7 3,1 28,2 + 20,0% feb. 6,9 20,5 0,5 3,0 30,9 + 9,2% maart 15,2 24,8 1,4 3,5 44,9 + 3,7% 1e kw. 30,0 61,8 2,6 9,6 104,0 + 9,2% april 15,0 25,3 1,6 3,7 45,6 – 2,9% mei 14,3 33,4 1,8 3,3 52,8 + 10,2% juni 14,6 23,9 1,8 3,6 43,9 + 14,6% 2e kw. 43,9 82,6 5,2 10,6 142,3 + 6,8% juli 16,2 24,4 2,3 4,0 46,9 + 20,3% aug. 8,8 20,1 1,2 3,1 33,2 – 10,0% sept. 9,5 17,9 1,1 2,7 31,2 – 3,1% 3e kw. 34,5 62,4 4,6 9,8 111,3 + 3,0% okt. 8,9 19,8 1,0 3,1 32,8 + 8,3% nov. 8,8 19,9 1,2 2,9 32,8 – 19,6% dec. 20,4 42,9 3,3 5,3 71,9 – 15,9% 4e kw. 38,1 82,6 5,5 11,3 137,5 – 12,2% Totaal 146,5 289,4 17,9 41,3 495,1 + 0,4% 1999 jan. 8,1 15,4 0,8 2,9 27,2 – 3,5% feb. 9,1 16,3 1,2 2,8 29,4 – 4,9% maart 11,8 23,1 1,5 3,7 40,1 – 10,7% 1e kw. 29,0 54,8 3,5 9,4 96,7 – 7,0% april 11,6 19,3 1,5 3,0 35,4 – 22,4% mei 11,0 18,5 1,4 3,1 34,0 – 35,6% juni 10,0 16,2 1,4 2,6 30,2 – 31,2% 2e kw. 32,6 54,0 4,3 8,7 99,6 – 30,0% Totaal 61,6 108,8 7,8 18,1 196,3 – 20,3% halfjaar
Nieuwe individuele leven- productie groeit 11,6%
In het eerste half jaar van 1999 is de nieuwe productie van individuele levensverzekeringen met 11,6% gestegen ten opzichte van de eerste zes maanden van 1998.
De nieuwe individuele levenproductie stevent dit jaar op een premie-omzet van f 13,5 mld af, tegen f 12,1 vorig jaar. Het groeipercentage neemt enigszins af: over heel 1998 werd een stijging van 14,5% bewerkstelligd ten opzichte van het voorafgaande jaar, in 1997 bedoeg dat groeicijfer nog 23,6%.
Het aandeel van de beleggingsverzekering – zie tabel – wint nog steeds aan belang. Was in 1996 nog 20,5% van de nieuwe productie bestemd voor unit-linkedverzekeringen, in de eerste zes maanden van dit jaar ligt dat aandeel op 46,1%. Vorig jaar was dat percentage nog 43,4%, tegen 34,9% in 1997.
Van de periodieke premies is inmiddels driekwart bestemd voor beleggingspolissen. Bij de koopsommen is dat percentage nog bescheiden: 30,6%, tegen 27,0% in het eerste halfjaar van 1998. Nieuwe productie individuele levensverzekeringen 1998/1999 Periodieke unit- Koopsom- unit- Totaal % unit- premies linked % premies linked % premie linked 1998 kwartaal 1 1.024 683 66,7% 2.498 552 22,1% 3.522 35,1% kwartaal 2 1.046 723 69,1% 1.835 620 33,8% 2.881 46,6% kwartaal 3 1.107 824 74,4% 1.834 600 32,7% 2.941 48,4% kwartaal 4 1.051 743 70,7% 1.732 519 30,0% 2.783 45,3% totaal 1998 4.228 2.973 70,3% 7.899 2.291 29,0% 12.127 43,4% 1999 kwartaal 1 1.184 862 72,8% 2.824 725 25,7% 4.008 39,6% kwartaal 2 1.318 1.014 76,9% 1.818 696 38,3% 3.136 54,5% 1e helft 1999 2.502 1.876 75,0% 4.642 1.421 30,6% 7.144 46,1%

Reageer op dit artikel