nieuws

Spaarhypotheek UAP en Hypotrust kent nu variabele premiebetaling

Archief

De Spaar Optie-Hypotheek van UAP en het facilitair hypotheekbedrijf Hypotrust kent sinds begin deze maand de mogelijkheid van variabele premiebetaling.

De Spaar-Optie-Hypotheek is een spaarhypotheek, waarbij de aan de hypothecaire lening gekoppelde gemengde polis op één of twee levens is gesloten.
Dit voorjaar is aan deze hypotheek de mogelijkheid van een flexibele risicodekking en verzekeringsduur toegevoegd. Thans kan ook de premiebetaling variëren, zowel qua duur (minimaal 15 jaar) als qua hoogte van de premie.
Bij aanvang van het contract is een extra storting van ten minste f 1.000 mogelijk. Deze storting kan elk jaar worden herhaald, telkens met een minimum van f 1.000. De extra premies worden volledig belegd.
Tevens kan worden gebruik gemaakt van een hoog/laag-constructie. Bij aanvang van het contract wordt door de cliënt aangegeven gedurende welke periode een hogere premie zal worden betaald, op voorwaarde dat de fiscaal toegestane bandbreedte (1:10) niet wordt overschreden.

Reageer op dit artikel