nieuws

Spaardeposito met bedenktijd

Archief

De Friesland Bank heeft een deposito-spaarrekening met gegarandeerde rente geïntroduceerd onder de naam RenteGroei-Spaardeposito.

Het spaarprodukt kent een bedenktijd van zes maanden. Binnen het eerste halfjaar kan de rekeninghouder de inleg verhogen, dan wel de spaarrekening beëindigen. In dat geval is een boeterente van 2% per jaar over de ingelegde som verschuldigd.
De looptijd van de spaardeposito is in beginsel vijf jaar tegen een vaste rente. Na die vijf jaar kan de looptijd met nog eens vijf jaar worden verlengd, waarbij de bank dan een oplopende rente garandeert.
De minimum inleg bedraagt f 1.000. De rente wordt jaarlijks uitgekeerd.

Reageer op dit artikel