nieuws

Spaarbeleg versobert actie Clubsparen

Archief

Spaarbeleg herhaalt momenteel de actie Clubsparen. De bonusuitkeringen zijn ditmaal echter wat soberder dan vorig jaar.

Spaarbeleg verspreid brochures van de Renterekening via clubbladen van sportverenigingen. Als een clublid vervolgens een Renterekening opent, kan de club een beloning van f 15 tegemoet zien.
Voor de rekeninghouder zelf zit er ook een bonusstorting van f 15 in het vat, als hij voor 30 september minimaal f 1.000 op zijn Renterekening heeft staan. De clubspaaractie duurt tot 30 juni.
Vorig jaar leverde eenzelfde actie Spaarbeleg naar eigen zeggen tienduizenden rekeninghouders op. De Aegon-dochter moest toen wel enkele tonnen aan bonusstortingen uitkeren. De recordscore was f 22.000 voor één club (=880 geopende rekeningen).
Het rendement op die investeringen is onvoldoende geweest. Dat kan althans afgeleid worden uit het feit dat Spaarbeleg de actie ten opzichte van vorig jaar heeft versoberd. Voor een geopende rekening kreeg een club vorig jaar nog f 25 cadeau, nu nog f 15. Het verenigingslid kon toen zonder storting al f 15 bonus tegemoet zien, nu is een spaarsaldo van f 1.000 vereist. Ten slotte is het nu niet meer mogelijk om meerdere rekeningen vanaf één adres te openen.

Reageer op dit artikel