nieuws

Spaarbeleg-site sterk met hapklare brokken

Archief

Een mailing over de nieuwe Internet-site naar haar rekeninghouders heeft Spaarbeleg nog niet verstuurd. Gezien de prestaties zou die mailing nu wel de deur uit kunnen. Spaarbeleg heeft kans gezien alle interactiviteit die Internet biedt te benutten.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
De homepage van Spaarbeleg verraadt al meteen het karakter van een direct-writer. Grote letters, rechtstreekse teksten. Zoals het Sprintplan: Nu slechts, Straks heel veel én belastingvrij. Het lijkt wel pakjesavond, kom maar binnen met je knecht.
Rechts op de pagina staan de onderwerpen die later het menu blijken te gaan vormen. We kunnen kiezen uit ‘Onze producten’, ‘Online Inschrijven’, ‘Online bankieren’, ‘Over Spaarbeleg’ en na enig puzzelen met de lettertjes uit ‘Babynamen’. Afsluitend op de pagina staan het huidig rentepercentage van de ‘RenteRekening’ en de actuele koers van het ‘DividendFonds’.
Producten
‘Onze producten’ geeft een lijst met alle spaarrekeningen, -fondsen, -plannen en -sommen die Spaarbeleg biedt. Als extra navigatiemogelijkheden verschijnen ‘Uw Spaarwens’ en ‘Brochure aanvragen’. De producten worden volgens een vast stramien gepresenteerd. Per product verschijnt allereerst een uitspraak voor wie de rekening of het spaarplan is bedoeld. Daarna volgt een rijtje met pluspunten van het product, geflankeerd door de bekende standaard-foto van een vriendelijk mens.
Onderaan dit overzicht verschijnen buttons voor ‘Online inschrijven’, ‘Meer informatie’, ‘Brochure aanvragen’ en (behalve bij de Renterekening) een ‘Rekenvoorbeeld’.
Online inschrijven
De button ‘Online inschrijven’ leidt naar een inschrijfformulier. Dat is uitgebreid opgezet én met een vakje voor een handtekening. Volgens de uitleg kunnen we online versturen waarna Spaarbeleg u een ingevuld formulier toestuurt, wat u dient te ondertekenen en retourneren. Of we mogen printen, ondertekenen en met de post versturen. Onderaan het formulier verschijnen de Algemene Voorwaarden van elk product. ‘Online inschrijven’ via het tabblad bovenaan de pagina of via de homepage biedt een overzicht van hyperlinks van alle producten waarna men zich direct online kan inschrijven.
Rekenen
Het ‘Rekenvoorbeeld’ laat ons bedragen invullen en binnen aangegeven marges een rendement uitkiezen, zodat we kunnen spelen met het gewenste resultaat. ‘Meer weten’ geeft getuigenissen van zichtbaar overgelukkige lotgenoten over het gekozen spaarplan. De button ‘Brochure aanvragen’ brengt ons bij het standaardformulier ‘Informatie Aanvraag’. Hier kunnen we aankruisen welke brochure we willen ontvangen na achterlating van naw-gegevens en e-mailadres (niet verplicht, dit laatste!). Dit formulier is ook via het menu aan de linkerkant te benaderen.
‘Uw Spaarwens’ geeft een schema weer met centraal daarin de slogan: Spaar als de beste met Spaarbeleg. Er omheen staan keuzes als Korte termijn en veel vrijheid, middellange termijn of lange termijn. Spaarbeleg heeft hier voor de bezoeker haar producten voornamelijk naar looptijd ingedeeld. Het is een logische tegenhanger van de benadering per product. Mooi, mooi. mooi.
Online bankieren
‘Online bankieren’ blijkt een nuttige functionaliteit voor de huidige RenteRekeninghouders van Spaarbeleg. Zonder kosten kan die klant, na zich te hebben aangemeld, inzicht krijgen in zijn rekening, overboekingen uitvoeren (alleen naar een vaste tegenrekening), mutaties opvragen en een dividendfonds openen. Opvallend bij deze functionaliteit is dat er weinig poeha aan gegeven wordt. Bestaande rekeninghouders zijn er (nog) niet op geattendeerd via een mailing.
De beveiliging heeft volop aandacht gekregen. De rekeninghouder wordt zelf in staat gesteld om te controleren of hij wel met Spaarbeleg in contact is, en niet met een dummy-site (dat kan ellende opleveren, vraag het de Rabobank maar). @PLT = Aan de beveiliging is een apart hoofdstuk gewijd met onder andere de volgende passage: Het beveiligingsbeleid is er op gericht om uw gegevens bij Spaarbeleg NV te beschermen, veilig en betrouwbaar te verwerken en te onderhouden. Hiertoe zijn organisatorische en technische maatregelen getroffen die uw gegevens en dus uw privacy waarborgen. Onverhoopte tekortkomingen van Internet komen echter niet voor rekening en risico van Spaarbeleg.
Nieuwe rekening
Men kan natuurlijk ook een nieuwe rekening afsluiten. Dit is een feit zodra het getekende formulier per post is ontvangen door Spaarbeleg. De zin De via Internet geopende rekening wordt geblokkeerd voor opname zolang het hiervoor omschreven inschrijfformulier niet ondertekend door Spaarbeleg is ontvangen levert nog interessant voer voor Neerlandici op. Niet ondertekend? Ondertekend door Spaarbeleg? Een direct-writer die juridisch gaat formuleren, dan wordt het oppassen geblazen.
Babynamen
De rubriek Babynamen is verantwoordelijk voor het speelse hoekje. We kunnen er zoeken in welke frequentie een bepaalde voornaam in de afgelopen twee jaar is voorgekomen. Althans, binnen het relatiebestand van Aegon. En dat is toch wat anders dan geheel Nederland. Tim, Daan, Rick staan in de top-5. Oer-Hollands. En dat is wat anders dan Nederlands.
Over Spaarbeleg
‘Wie is Spaarbeleg’ geeft informatie over het bedrijf, over werken bij Spaarbeleg (ook open sollicitaties zijn van harte welkom) en geeft interessante links voor de zakelijk ingestelde Internet-gebruiker. De link ‘Contact ons’ geeft onder andere een lijst met telefooonnummers van specifieke afdelingen binnen Spaarbeleg.
De home-button werkt verrassend. We komen niet meer op de pagina waarmee we binnenkwamen na het intikken van www.spaarbeleg.nl, maar voortaan op de pagina met het productenoverzicht. Op deze pagina staan ook alle menu-keuzen vermeld, maar het is even verwarrend. Spaarbeleg gebruikt die eerste pagina blijkbaar als uithangbord waar wellicht een wisselend product onder de aandacht wordt gebracht. Het lijkt er zelfs op dat die promotie gelijk loopt met de mailings van Spaarbeleg.
Zoeken
De ‘Zoekfunctie’ werkt in tegenstelling tot de begeleidende tekst op basis van voorgebakken key-words. Als je een toegestaan woord toevallig intikt, krijg je juiste verwijzingen gepresenteerd. Zo niet, een blanco pagina is uw deel. Met de woorden spaar en kind kan de zoekmachine niets. En, hoe hilarisch, ook het woord Spaarbeleg lijkt niet voor te komen. Wij weten beter.
Conclusie
Helder, nauwelijks flauwekul. De benadering wordt mogelijk gemaakt per Product, en ook per Spaarwens. Het medium Internet wordt niet gebruikt om al te veel te discussiëren met de wereld. In het algemeen is praten via de media geen favoriete hobby van Spaarbeleg. Dat was bekend, we hebben het mogen ervaren tijdens het proefproces over het ‘KoersPlan’.
En toch is dat raar. De site is goed. Verdient alle lof en aandacht, en zal dat laatste ook zeker krijgen. Bij ons weten is Spaarbeleg thans de spaarbank die het medium Internet op de meest gerichte wijze inzet in haar communicatie. Laat dan ook de publiciteit maar over datzelfde medium lopen. Waarom zou ik als geïnteresseerde rekeninghouder niet al mijn dorst kunnen lessen aan een en dezelfde bron? Het heeft wat betuttelends om het te verzwijgen. Bovendien, vertel het zelf maar hoe het in elkaar zit, wees zelf maar die bron.
Genoeg hierover, er komt vast een uitbreiding binnenkort. Spaarbeleg is er in geslaagd om hele logische keuzes te maken, het resultaat is inzichtelijk en oogt simpel. Zo’n oneindig oplopend trappetje van Escher tekenen, het lijkt ook zo logisch en simpel. Maar het is o zo moeilijk.
Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen zijn werkzaam bij SPC Group in ‘s-Hertogenbosch.
www.spaarbeleg.nl
Spaarbeleg
Vormgeving
Mooi consistent gebruik van de huiskleur blauw. En natuurlijk weer die onvermijdelijke foto’s. De navigatie is uitgebreid en eenvoudig, een knappe combinatie. Per onderwerp verschijnen er meerdere keuzes voor meer diepgang. De bestaande menustructuur blijft gehandhaafd bovenaan de pagina in de vorm van tabbladen. Het tabblad van het onderwerp waar we ons bevinden is lichter van kleur. Als extra staan rechtsboven iconen voor ‘Home’, ‘Zoeken’, ‘Contact’ en ‘Terug’.
Als we bij de producten een keuze maken voor een van de buttons onderaan, bijvoorbeeld ‘Meer weten’, dan blijkt nergens waar we ons bevinden. De button vervalt dan wel onderaan de pagina. @PLK = Inhoud
De toonzetting van de direct-writer is volop aanwezig; de bezoeker wordt hapklare brokken tekst aangeboden. Niet te moeilijk, korte zinnen, meteen de kern raken.
De presentatie van de teksten op de pagina’s is beknopt en overzichtelijk. De inhoud oogt ook compleet. Als je meer wil weten, is er de button ‘Meer weten’. Van alle producten (waaronder het Online bankieren) zijn de Algemene Voorwaarden beschikbaar.
Mediumgebruik
Het is jammer van die zoekfunctie. Verder zijn de interactieve mogelijkheden benut. De formulieren werken goed evenals de berekeningen. Er is een goede onderlinge samenhang in de presentatie van de producten, zonder een overdaad aan hyperlinks te gebruiken. De rubriek ‘Uw spaarwensen’ zou prominenter aanwezig kunnen zijn als leidraad voor de bezoeker.
Prikkel
De nieuwe klant kan er een rekening afsluiten, direct. En voor bestaande klanten zijn er ook directe voordelen te behalen. Spaarbeleg weet voor deze beide doelgroepen op haar site een voordeel te creëren ten opzichte van andere media. @PLK = Betrokkenheid
Wat actueel moet zijn is actueel (rente, koers). Beloftes worden, voor zover wij het konden testen, binnen de beloofde termijnen waargemaakt.

Reageer op dit artikel