nieuws

Spaaradvies

Archief

De spaarzin van ons volk is tot over de landsgrenzen bekend

Jaarlijks worden vele miljarden gestort op spaarrekeningen, belegd in fondsen of als premies betaald voor een levenpolis. Vooral de introductie van het bedrijfssparen heeft de laatste jaren sterk bijgedragen aan de groeiende geldstroom richting financiële instellingen. In vier jaar tijd zijn bijna vier miljoen spaarloon- en één miljoen premiespaarrekeningen geopend via de werkgever, inmiddels goed voor een spaartegoed van / 12 mld. De groei van het bedrijfssparen heeft onmiskenbaar gevolgen gehad voor de adviesmarkt. De laatste jaren is een stroom van spaaradviesclubs uit de grond gestampt, die allemaal op min of meer dezelfde manier werken: via direct- en telemarketing worden particulieren in avonduren of weekends ‘warm’ gemaakt voor een adviesgesprek over spaarrekeningen en -verzekeringen. Welke consument is niet plat gemaild of suf gebeld door deze organisaties die via een netwerk van regionaal werkende verkopers uiteindelijk zoveel mogelijk spaarproducten aan de man willen brengen. Het liefst bij dezelfde verzekeraar, want dat bevordert de hoogte van de bonus- of superprovisie. Deze tendens wordt versterkt door financiële instellingen die met behulp van financiering, marketing- en IT-ondersteuning, opleiding en verkooptraining grip trachten te krijgen op de distributie en zo op de spaargeldstroom. Wat de tegenprestatie is, laat zich raden: exclusieve verkoop van producten. Soms schromen de adviesorganisaties niet om zich te afficheren met de verzekeraar waarmee exclusief zaken wordt gedaan. Dat dit alles bedreigend is voor de onafhankelijkheid en op langere termijn zelfstandigheid van het intermediair, mag duidelijk zijn. Kwalijk voor het imago van de bedrijfstak als geheel is het gebrek aan kwaliteit bij deze spaaradviesorganisaties. Hun ‘adviseurs’ ontpoppen zich vaak als ordinaire postenjagers, sluiters die het provisiebelang in het oog houden, maar niet de belangen van de (argeloze) consument. Hun advies beperkt zich veelal tot het beleggingsproduct van één maatschappij bij wie een kortstondige verkooptraining is gevolgd. Zij worden niet gehinderd door vakkennis. Illustratief is dat van de driehonderd verkopers van het failliete bedrijf Alpha Spaar Partners slechts 18% in bezit was van het assurantiediploma B. Verzekeraars actief in de spaarmarkt wijzen vroom elke vorm van netwerkmarketing en agressieve klantbenadering af. Dat levert geen lange-termijnrelatie op, is het argument. Het is wenselijk dat dezelfde redenering wordt gevolgd met betrekking tot de kwaliteit van het spaaradvies. Het hoge onnatuurlijk verval van posten en de aanzwellende stroom van consumentenklachten door onvoldoende voorlichting, geven alle aanleiding daartoe. Wim Abrahamse

Reageer op dit artikel