nieuws

Spaar Select houdt nog maar vier kantoren over

Archief

De vestiging van Spaar Select in Tilburg is failliet verklaard. Het kantoor telde zeven medewerkers, die aan de slag kunnen bij een nog op te richten dochter van de keten. Het netwerk van 32 kantoren dat Spaar Select begin deze eeuw rijk was, is gekrompen tot vier vestigingen.

Volgens curator Van Gool is de schuldenlast van het kantoor niet hoog. “Het moederbedrijf is de grootste schuldeiser. Alle schulden aan externe partijen zijn grotendeels betaald. Het is een geval van ‘jammer maar helaas’. Er is niets onoirbaars gebeurd”, zegt Van Gool, die tevens bij de faillissementen van vijf andere Spaar Select-dochters is betrokken. “Het is een duidelijk verhaal. In de tijd dat de beurskoersen stegen werden allerlei vennootschappen opgericht. Maar toen de markt inzakte, bleken al die kantoren veel te duur.”
Begin dit jaar werd in snel tempo over een groot aantal dochter-BV’s van Spaar Select het faillissement uitgesproken. In alle gevallen betrof het voormalige (franchise-)vestigingen die niet meer actief waren, maar wel schulden hadden. Het omgevallen Tilburgse kantoor was echter nog wel actief. Het was één van de zes regiokantoren die nog restten na de saneringsslag die vorig jaar onder leiding van interim-directeur Herman van Hemsbergen is uitgevoerd.
Spaar Select zelf zegt dat BV’s zijn omgedoopt tot Findi, omdat publiciteit over de faillissementen de bedrijfsnaam in een negatief daglicht zou stellen. “De directie achtte het noodzakelijk de medewerkers van Spaar Select te beschermen tegen een mogelijk nieuwe stroom negatieve berichten met betrekking tot faillissementen. Zij werken momenteel immers met nieuw elan en onder een nieuw management aan de herpositionering van de organisatie en het herstel van de resultaten. Onnodige negatieve berichtgeving over ‘hun’ bedrijf is daarbij niet wenselijk.”
Er zijn nu nog vier vestigingen: in Leiden, Rhenen, Venlo en Zwolle. De regiokantoren in Axel (vorig jaar) en nu dus Tilburg zijn – onder de naam Spaar Select – omgevallen.
Rechtszaak
Spaar Select had ook nog te maken met een rechtszaak, die door de gemeente Breda was aangespannen. De gemeente eiste e 150.000, omdat het intermediairbedrijf een sponsorcontract voor de plaatselijke schaatsbaan niet was nagekomen. Gedurende vijf jaar zou jaarlijks e 57.000 aan sponsorgelden worden betaald.
De rechter heeft bepaald dat Spaar Select nog twee openstaande rekeningen van in totaal e 67.000 moet betalen aan de gemeente. Vijf andere rekeningen waren nog niet gefactureerd en hoeven volgens de rechter niet te worden voldaan.
België
De Belgische tak van Spaar Select maakt evenmin goede tijden door. Zo heeft Aegon beslag gelegd op de rekeningen van het bedrijf, omdat het nog enkele miljoenen aan provisie tegoed zegt te hebben van Spaar Select. Die provisie heeft betrekking op het KapitaalPlan, in België verkocht door MoneyMaxx, de buitenlandse variant van Spaarbeleg.
Spaar Select zou klanten vorig jaar hebben geadviseerd om het plan te beëindigen, omdat Aegon de voorwaarden had veranderd. De gemaakte provisieafspraken voorzien echter in het terugstorten van provisie bij voortijdige beëindiging van contracten.

Reageer op dit artikel