nieuws

SP tegen risicoselectie bij ouderen en chronisch zieken

Archief

De Socialistische Partij (SP) wil dat minister Hoogervorst snel een onderzoek instelt naar de weigering van zorgverzekeraars om chronisch zieken en ouderen te accepteren. 

De SP wil van Hoogervorst horen wat hij vindt van de bevindingen van het meldpunt van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie. Ouderen en chronisch zieken die verandering van verzekeraar of aanpassing van hun polis willen – zowel particulier als ziekenfonds – worden geweigerd. Er kwamen ongeveer 350 meldingen binnen. In 85% van de gevallen ging het vooral om ouderen en chronisch zieken. Bij de meeste mensen lukte het niet om de gewenste overstap te maken of aanpassing te regelen.
Kamerlid Agnes Kant (SP) vindt dit een onaanvaardbare risicoselectie. “Door een weigering voor de aanvullende verzekering wordt het overstappen naar andere zorgverzekeraars onmogelijk gemaakt. De negatieve neveneffecten van de marktwerking worden voortdurend gebagatelliseerd door deze minister. We worden doodgegooid met reclamespotjes van zorgverzekeraars, maar dat ze ouderen en chronisch zieken weigeren, zeggen ze er niet bij.”

Reageer op dit artikel