nieuws

S&P: ‘Herverzekeraars moeten de drang tot fuseren weerstaan’

Archief

Fusies- en overnames leiden volgens ratingbureau Standard & Poor’s niet of nauwelijks tot betere resultaten

Zij bieden dan ook in veel gevallen niet de gewenste toegevoegde waarde en leiden evenmin tot de verlangde kostenbesparingen. Van de 15 grootste fusies en overname op de herverzekeringsmarkt in de afgelopen tien jaar, hebben er slechts twee betere resultaten geboekt dan het marktgemiddelde. Bij de anderen lag de gerealiseerde combined ratio 22% hoger dan gemiddeld. Daarom moeten herverzekeraars volgens het ratingbureau ervoor waken door middel van acquisities te willen groeien en derhalve ondanks de verscherpte concurrentie om marktaandeel de drang daartoe trachten te weerstaan.

Reageer op dit artikel