nieuws

SP: afsluitprovisie naar maximaal dertig procent

Archief

De Socialistische Partij heeft vorige week bij de behandeling van de Wet Financieel Toezicht (WFT) een motie ingediend om de afsluitprovisie naar maximaal 30% terug te brengen.

“De SP-fractie ergert zich al jaren aan de perverse prikkels voor tussenpersonen om mensen allerlei ingewikkelde financiële producten te verkopen”, aldus Ewout Irrgang, Tweede Kamerlid van de SP. Hij haalde in herinnering dat er nu met de branche een afspraak ligt om de afsluitprovisie uiteindelijk te maximeren op 50%. “Maar voor veel producten is die verhouding 30%:70%, waardoor voor deze producten nog steeds een perverse prikkel overblijft.”
In de motie staat dat de afsluitprovisie niet meer dan 30% mag bedragen en dat de voorziene overgangstermijn met twee jaar wordt verlengd, waarin het maximale aandeel afsluitprovisie eerst van 50% naar 40% en vervolgens van 40% naar 30% wordt verlaagd.
In zijn beantwoording gaf minister Zalm (Financiën) aan “aanneming van die motie te ontraden”. Volgens hem is voor dit percentage gekozen, omdat voor de meeste producten de inspanningen die verricht moeten worden voor en na het sluiten van het product op gemiddeld 50% liggen. “Wij hebben nu met veel pijn en moeite, met stoom en kokend water, de sector meegekregen. Het draagvlak verdwijnt natuurlijk als het percentage zo laag wordt vastgesteld dat de kosten bij afsluiten in het eerste jaar niet eens worden vergoed, met alle liquiditeitsproblemen van dien.”
Transparant
Frank Heemskerk (PvdA) bleek tijdens het algemeen overleg een warm voorstander om meer inzicht te verkrijgen in de werkwijze van de toezichthouders, een Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) voor toezichthouders. In een toelichting op het amendement op de WFT dat hij indient, zegt Heemskerk dat “een goed functionerende democratie transparantie vergt, ook voor toezichthouders”. Volgens de huidige wetgeving hoeven toezichthouders geen inzage te geven in hun onderzoeken en de wijze waarop beslissingen totstandkomen. Volgens hem is het best mogelijk om daarbij in lijn te blijven met de geheimhoudingsplicht. “Bovendien moet de minister wel met dit voorstel meegaan, want zijn prominente partijgenoot, Docters van Leeuwen, beklaagde zich er onlangs over dat hij als AFM-baas een grotere geheimhoudingsplicht heeft en meer in het geniep moet werken dan toen hij de baas was van de BVD.”
Zalm raadt ook de aanneming van dit amendement af. Hij wil liever de WOB in zijn algemeenheid ter hand nemen.
Schandpaal
VVD-kamerlid Eske van Egerschot noemde het “onacceptabel” dat een financieel dienstverlener met naam en toenaam aan de schandpaal genageld kan worden zonder dat deze schuldig is bevonden. Zowel CDA als VVD vinden dat overtredingen door aanbieders van financiële producten achter gesloten deuren moeten worden onderzocht. “Publicatie van namen van overtreders door de AFM kan pas als de hele rechtsgang is doorlopen”, aldus de regeringspartijen.
In zijn beantwoording liet Zalm weten er geen moeite mee te hebben als de WFT op dit punt wordt aangepast.
Heemskerk wil ook dat Zalm al delen van zijn nieuwe, strengere boetebeleid voor de financiële sector overneemt in de WFT. Dat zou betekenen dat er sneller wordt gestraft bij overtredingen als bijvoorbeeld overkreditering.

Reageer op dit artikel