nieuws

SOS International: 22% meer meldingen

Archief

Bij alarmcentrale SOS International is het aantal meldingen in 2000 met 22% toegenomen tot 199.631. De netto-omzet is vorig jaar met 7% gestegen tot f 19,4 mln. De brutowinst daalde naar f 1 (1,5) mln, mede door investeringen op personeels- en ICT-gebied.

De meldingen komen bij SOS binnen op drie afdelingen. De afdeling Services, die hulp verleent na verlies van passen en betaalkaarten, is koploper met 125.959 meldingen, een stijging van 39% ten opzichte van 1999. Dit wordt vooral veroorzaakt door het feit dat de afdeling sinds vorig jaar 24 uur per dag de pasblokkeringen verzorgt voor de Rabobank. Voorheen werd die service alleen buiten kantooruren verleend.
De afdeling Materiële hulp verwerkte vorig jaar 53.854 (53.456) meldingen uit het binnenland en 7.177 (7.181) uit het buitenland. In ruim 36.000 gevallen was er sprake van schade aan voer- of vaartuig. Frankrijk is nog steeds het land waar de meeste buitenlandmeldingen vandaan komen: 2.474. Het aantal diefstalmeldingen steeg in 2000 met 13,4% tot 5.000.
Medewerkers
SOS (65% Europeesche em 35% Interpolis) is in 2000 voornamelijk actief geweest in het aantrekken van nieuwe medewerkers (105, tegenover 76 vertrekkers). Het totaal aantal fte’s bedraagt nu 131 (+16). In 2001 wil de alarmcentrale veranderen van een productgestuurde naar een procesgestuurde organisatie. In verband hiermee wordt een nieuw ICT-platform ontwikkeld en een nieuwe telefooncentrale geïmplementeerd.
Volgens gegevens van SOS International kunnen 6,5 miljoen Nederlanders een beroep doen op de alarmcentrale op basis van een zorg- of reisverzekering, terwijl 1,5 miljoen verzekerden contact op kunnen nemen bij pech of schade aan voer- of vaartuigen.

Reageer op dit artikel