nieuws

SOS International: 12% meer aanvragen voor materiële hulp uit buitenland

Archief

Bij alarmcentrale SOS International is het totale aantal meldingen in 2001 met 4% (2000: 22%) toegenomen. De stijging is vooral veroorzaakt in de sector materiële hulp buitenland.

SOS International is de grootste hulpverleningsorganisatie in ons land. Het aantal Nederlanders dat via de zorgverzekering of de reispolis een beroep kan doen op de alarmcentrale, steeg begin 2002 van 6,5 mln naar 8 mln. De stijging is voornamelijk veroorzaakt door de aansluiting van Univé. Het aantal verzekerden dat op grond van de voertuigen- en vaartuigverzekerden de alarmcentrale kan inschakelen, steeg van 1,5 mln naar 2 mln. De schademeldingen bij SOS International komen binnen op drie afdelingen: Materiële hulp, Personenhulp en Services.
De afdeling Materiële hulp kreeg vorig jaar 58.217 (+8%) verzoeken om hulp uit het binnenland en 8.008 (+12%) uit het buitenland. Het merendeel van de buitenlandmeldingen kwam uit Frankrijk (2.578) en Duitsland (1.804). In ruim 38.000 gevallen ging het om schade aan het voertuig/vaartuig, in 20.000 gevallen om pech onderweg en in 5.000 gevallen om diefstal van het vervoermiddel.
De afdeling Personenhulp (ziekte, ongeval en overlijden) verwerkte 13.456 (+6%) schademeldingen. Het ging voornamelijk om verzoeken uit Spanje (2.778) en Frankrijk (1.729).
De meeste verzoeken om hulp kwamen binnen bij Services, de afdeling die hulp verleent bij verlies en diefstal van waardepapieren en bagage. Hier kwamen 128.663 (+2%) meldingen binnen. In ongeveer de helft van de gevallen ging het om pasblokkering.
Omzet en directie
SOS International is voor 65% eigendom van ASR en voor 65% van Interpolis. De alarmcentrale is aangesloten bij de International Assistance Group, een mondiaal samenwerkingsverband van onafhankelijke alarmcentrales. De directie over de alarmcentrale wordt sinds juni van dit jaar gevoerd door Peter van der Sluis. Hij heeft de afgelopen twee jaar als interim-manager diverse functies bekleed bij Interpolis. Hij heeft zich daar onder meer beziggehouden met interne callcenters. Voor die tijd was hij werkzaam in de hypotheekmakelaardij. Van der Sluis is Klaas-Willem van Ommen opgevolgd die het bedrijf – waar hij anderhalf jaar werkte – heeft verlaten. Bij de alarmcentrale werken 195 mensen; de callcenters worden door 80% van hen bemand. In de zomerperiode worden tevens uitzendkrachten aangenomen.
SOS International had in 2001 een netto-omzet van e 9,5 mln (+8%) . De bedrijfslasten stegen met 14% naar e 9,6 mln. De winst voor belasting kwam uit op e 0,46 (0,42) mln. De opdrachtgevers werd in het totaal e 41,6 (36,9) mln aan externe kosten in rekening gebracht.
Opdrachtgevers SOS International
Ongeveer zestig verzekeraars, assuradeuren, banken en leasemaatschappijen, betrekken – al dan niet onder eigen label – van SOS Internationale een op maat gesneden pakket.
De verzekeraars en assuradeuren zijn:
Actum, Amicon Groep (labels Geové RZG en Amicon), ASR (labels De Amersfoortse, Europeesche, Stad Rotterdam), CAK, C&E, CZ groep, DSW, Erasmus, Fortis, Gerrit Lammers Groep/Meeùs, Hannover International, Hienfeld, IAK, Innova (DIN), Interpolis, Van Kampen Assuradeuren, Kroezen Verzekeringen, Levob, Nieuwe Hollandsche Lloyd, ONVZ, OZ Zorgverzekering, SNS (SNS Reaal en Hooge Huys), SOM Verzekeringen, Schepen Onderlinge Nederland, Trias, TVM Verzekeringen en Univé.

Reageer op dit artikel