nieuws

SOM boekt ruim 35% meer brutopremie

Archief

Onderlinge verzekeraar SOM heeft vorig jaar een forse groei in brutopremieomzet geboekt. De nettowinst werd meer dan verdubbeld.

De groei dankt de SOM (tien medewerkers) aan de acquisitie van de autoportefeuille (ruim # 1,1 mln) van kerkenverzekeraar Donatus, een autonome verhoging van de WA-autopremies met 5% en een natuurlijke groei. De brutopremie steeg daardoor met ruim 35% (15%) naar ruim # 12,7 mln.
Na aftrek van provisie (# 1,7 mln) resteerde een nettopremie van # 11,0 (8,0) mln, waarvan WA-auto # 5,9 mln, autocasco # 4,1 mln, algemene aansprakelijkheid # 0,5 mln en overige varia # 0,6 mln. De totale premie voor eigen rekening kwam uit op netto # 1,5 (1,1) mln. Het technisch resultaat beliep # 0,3 (0,1) mln. De nettowinst verdubbelde naar # 0,6 (0,3) mln.
Om aan de solvabiliteitseisen te kunnen (blijven) voldoen, werd het aandelenkapitaal van de SOM uitgebreid met ruim # 0,8 mln tot # 2,4 mln. Inclusief reserves beliep het eigen vermogen eind vorig jaar # 4,6 (2,8) mln.

Reageer op dit artikel