nieuws

Solvabiliteitstekort noopt Agis tot verkoop Leven

Archief

De nieuwe Agis Groep heeft de levenportefeuille (van Anova-ZAO) verkocht aan Monuta en Delta Lloyd. Een solvabiliteitstekort lijkt de belangrijkste reden.

Agis houdt zelf vol dat de verkoop is ingegeven door de wens tot “concentratie op de kernactiviteit zorgverzekering”. Meer waarheidsgetrouw is echter dat de Anova-portefeuille verlieslijdend was en dat er eind 1997 – het meest recente cijfer dat openbaar is – nog sprake was van een solvabiliteitstekort. De Verzekeringskamer heeft dan ook een actieve rol gespeeld bij de portefeuille-overdracht.
Eind 1997 bedroeg de aanwezige solvabiliteit van de Leven-portefeuille krap f 1,0 mln. Vereist was echter bijna het dubbele: f 1,8 mln. Bij een premie-inkomen van ruim f 0,5 mln moest Anova in dat jaar een verlies van liefst f 2,7 mln slikken. In 1996 was ook al sprake van verlies (f 0,5 mln).
De tijdelijke risicoverzekeringen – “enkele honderden”, aldus Agis – worden met terugwerkende kracht per 1 januari 1999 overgedragen aan Delta Lloyd. De natura-uitvaartverzekeringen en uitvaartkostenverzekeringen – 1.275 in getal – gaan per dezelfde datum over naar Monuta.
Agis zal tevens de schadeportefeuille van Anova gaan overdragen aan andere partijen. In 1997 leverde die portefeuille een verlies op van f -1,8 mln, bij een premie-inkomen van f 10,3 mln. De reisportefeuille wordt ondergebracht bij Elvia; voor de autoverzekeringen is, voorzover bekend, nog geen overnemende partij gevonden.

Reageer op dit artikel