nieuws

Solvabiliteit zorgverzekeraars daalt

Archief

De solvabiliteit van de zorgverzekeraars is in de eerste helft van 2007 verder gedaald. Uit de bij De Nederlandsche Bank ingediende verslagstaten over 2006 blijkt dat drie verzekeraars ultimo 2006 zelfs insolvabel waren: DSW, Stad Holland en Fortis Basisverzekering.

DSW ontkent deze slechte solvabiliteitseisen en wijt het aan de starre formulieren van toezichthouder DNB waardoor “velden verkeerd gebruikt worden”. “Met onze solvabiliteit is echt niets mis”, verzekert financieel directeur Joop le Conge.
Volgens de verslagstaten van DNB moet DSW op zijn basisverzekering een vereiste solvabiliteit hebben van _ 87,9 mln en is _ 66,5 mln aanwezig. “Dat klopt dus niet. Vereist is _ 40 mln en aanwezig _ 65 mln. Dat is een percentage van 162%”, zegt Le Conge.
Ook Stad Holland voldoet volgens DNB-maatstaven niet aan de solvabilteitsvereisten en komt _ 6 mln tekort.
Het onderdeel Fortis Basis heeft eveneens problemen. De vereiste solvabiliteit bedraagt _ 34,9 mln en aanwezig is _ 27 mln. Daar staat tegenover dat voor de onderdelen Fortis Ziektekosten en DSW ziektekostenverzekering de solvabiliteit ruimschoots gehaald wordt.
Marginaal
Zorgverzekeraars die maar net boven het vereiste solvabiliteitspercentage zitten, zijn er ook. Dit betreft ONVZ, Fortis Aanvullend, Azivo Basis, Avéro Achmea, Groene Land Achmea, PWZ en Zilveren Kruis.
ONVZ kondigde al eerder aan dat het maatregelen heeft getroffen in de sfeer van achtergestelde leningen om de solvabiliteit op peil te brengen. De zorgverzekeraar was onder zijn eigen interne solvabiliteitsgrens gezakt.
Geen zorgen
Toezichthouder DNB maakt zich geen zorgen over de dalende solvabiliteit. “Wij kijken niet naar aparte entiteiten, maar naar de groep waar ze deel van uitmaken. Dat neemt niet weg dat we het wel signaleren. Meestal volgt een goed gesprek en kijken we of er op groepsniveau met vermogen geschoven kan worden”, aldus Tobias Oudejans van De Nederlandsche Bank.
Oudejans signaleert dat de zorgverzekeraars duidelijk moeten wennen aan de nieuwe wettelijke omgeving. “Allerlei marktimpulsen moeten nog worden opgepikt. Intern zijn de verzekeraars druk met reorganisaties en consolidaties. Extern valt er aan de inkoopkant nog van alles te doen. Maar nee, zorgen maken we ons niet.”

Reageer op dit artikel