nieuws

Softwareschade ook gedekt bij millenniumproblemen

Archief

Verzekeraars die niet nadrukkelijk in hun polissen hebben opgenomen dat het verloren gaan van elektronische informatie uitgesloten is, maken met de eeuwwisseling kans op een flinke stijging van de schadelast. Tot deze op het eerste oog voor de hand liggende conclusie komt de millenniumwerkgroep van De Brauw Blackstone Westbroek in het onlangs verschenen naslagwerk ‘Juridische aspecten van de millenniumproblematiek’.

Volgens de millenniumwerkgroep van het advocatenkantoor zien sommige verzekeraars over het hoofd dat softwareschade in de rechtspraak in voorkomende gevallen steeds wordt aangemerkt als zaakschade. Ook bij machine- of elektronicaverzekeringen kan volgens de auteurs de vraag rijzen of een storing in alleen het elektronische deel van bijvoorbeeld een computer kan gelden als beschadiging van de computer zelf op grond waarvan vergoeding kan worden gevorderd.
In twee gevallen werd de Raad van Toezicht voor het Schadeverzekeringsbedrijf gevraagd een uitspraak te doen over de vraag of beschadigingen ontstaan in de software gezien konden worden als zaaksbeschadiging. In beide gevallen was de Raad van oordeel dat er inderdaad sprake was van zaakschade. Ook de burgerlijke rechter sprak zich uit ten gunste van een verzekerde die de schade van een gewist computergeheugen claimde. Ook in dat geval mocht de AVB-verzekeraar van het Hof de dekking niet weigeren.
Zorgplicht
De millenniumwerkgroep brengt de beschadiging van software ter sprake in het hoofdstuk ‘millenniumprobleem en verzekering’, waar zij onder meer ook de door verzekeraars geïntroduceerde zorgplicht aan de orde stellen. Volgens de auteurs zullen verzekeraars nog een harde dobber krijgen bij het aanvechten van millenniumschades die ontstaan zijn in weerwil van door verzekerden getroffen zorgplichtmaatregelen. Als verzekeraars hieraan de consequentie willen verbinden dat er geen dekking wordt geboden, zal de verzekerde een reëel verwijt moeten kunnen worden gemaakt. Daarvoor bestaat bijvoorbeeld aanleiding als de verzekerde redelijkerwijs heeft geweten of heeft kunnen weten dat de voorgenomen maatregelen niet adequaat waren, zodat de poging om schade te voorkomen als niet serieus bedoeld moet worden aangemerkt.
‘Juridische aspecten van de millenniumproblematiek’ (212 pagina’s) is een uitgave van W.E.J Tjeenk Willink en kost f 73,50 (ISBN 90.2715.1598).

Reageer op dit artikel