nieuws

Softwarebedrijf komt met serie systemen voor fraudedetectie

Archief

Op initiatief van Krammer Software wordt op 1 juli, na een proefperiode, de ‘InkomensverzekeringsRing’ operationeel, een geautomatiseerd systeem om fraude met offerteaanvragen en schadeclaims op te sporen.

De InkomensverzekeringsRing is de eerste van een zestal fraudedetectiesystemen, die onder de verzamelnaam VerzekeringsRing in de loop van dit jaar op de markt komen. Naast inkomensverzekeringen worden ook modules voor schade, leven, zorg, arbeidsongeschiktheid en royementen ontwikkeld, bestemd voor verzekeraars en gevolmachtigden.
De VerzekeringsRing is in feite een combinatie van computerprogramma’s en datacommunicatie voor het delen van polis-, schade- en uitkeringsgegevens tussen verzekeringsmaatschappijen en gevolmachtigden. “Het kan dus alleen succesvol zijn als voldoende bedrijven eraan deelnemen”, aldus directeur Marco de Bruijn bij de presentatie.
Iedere VerzekeringsRing-deelnemer levert periodiek gegevens aan de ring, die onmiddellijk worden versleuteld. Men krijgt daarvoor in eigen huis een (schaduw)bestand terug, met versleutelde polis- en/of uitkeringsgegevens van andere deelnemers, bedoeld om eventuele fraudeurs automatisch te detecteren. Het bestand bevat geen (herkenbare) persoons- of maatschappijgegevens en werkt niet met een centrale databank, zodat informatie niet tot een bepaalde maatschappij kan worden herleid.
“De VerzekeringsRing borduurt in feite voort op het Deltaplan Fraudeaanpak van het Verbond van Verzekeraars en het is dan ook de bedoeling dat het toezicht zal worden ondergebracht bij het Verbond”, aldus De Bruijn.

Reageer op dit artikel