nieuws

Sofi-nummer in AWBZ

Archief

Het gebruik van het sofi-nummer wordt vastgelegd in de AWBZ. Onder meer kan hiermee fraude worden voorkomen.

Bij de Raad van State ligt een voorstel voor wetswijzing om het gebruik van het sofi-nummer in de AWBZ te verankeren. Tot nu toe werd in dit kader het sofi-nummer uitsluitend verplicht gebruikt in verband met de eigen-bijdragenregeling in de AWBZ. Met het sofi-nummer wordt de uitwisseling van informatie tussen de AWBZ-uitvoeringsorganen en andere instanties die een rol spelen bij de uitvoering van de sociale zekerheid, simpeler. Ook kan hierdoor fraude met uitkeringen en verstrekkingen worden beperkt.

Reageer op dit artikel