nieuws

Sociale werkvoorziening sluit gemengde zorgpolis bij Univé

Archief

De overkoepelende organisatie van sociale werkvoorzieningsbedrijven, het NOSW, heeft bij Univé een collectieve gemengde zorgverzekering gesloten voor de circa 90.000 betrokken medewerkers. De koepelorganisatie heeft zich laten adviseren door Sedgwick Nobles Lowndes.

Het NOSW (Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening), waarbij nagenoeg alle honderd autonome werkvoorzieningsschappen zijn aangesloten, gaf makelaar Sedgwick drie jaar geleden opdracht de markt te onderzoeken voor een collectieve zorgverzekering. Uitgangspunt was dat het nieuwe arrangement minimaal van hetzelfde niveau moest zijn als de lopende voorzieningen.
Een deel van de 90.000 medewerkers (ongeveer 8.000 ondersteunende en leidinggevende functionarissen) is nu nog aangewezen op de IZA-regeling (zorgverzekering voor gemeente-ambtenaren). De overige medewerkers zitten in een ziekenfondsverzekering. De nu gesloten mantelovereenkomst is voor zowel ziekenfondsverzekerden als particulier verzekerden van kracht. De overeenkomst is met terugwerkende kracht sinds 1 januari 1998 effectief.
Verdere samenwerking
Het NOSW onderzoekt nog in hoeverre de samenwerking tussen de werkvoorzieningsschappen en Univé kan worden geïntensiveerd. Directeur Leo Kooyman van het NOSW legt uit dat het in eerste instantie gaat om het promoten van het nieuwe product, “maar we hopen er meer inhoud aan te geven dan alleen deze mantelafspraak”. Er zijn geen concrete terreinen genoemd.
Overigens kent de Werkvoorziening sinds 1991 een eigen onderlinge: de OVW. Deze richtte zich aanvankelijk alleen op opstal- en bedrijfsschadeverzekering voor de werkvoorzieningsschappen. Enkele jaren geleden is ook een variapakket voor de medewerkers geïntroduceerd. Dit is nog niet echt goed van de grond gekomen.

Reageer op dit artikel