nieuws

Sociaal plan Univé is rond

Archief

Werkgever en werknemers zijn het eens geworden over het sociaal plan bij Univé. Nadat in januari bekend werd dat er bij de verzekeraar 250 volledige arbeidsplaatsten moesten verdwijnen, waren er meerdere overlegrondes tussen de partijen nodig om tot deze overeenkomst te komen.

Het gaat in dit plan om 250 arbeidsplaatsen. In werkelijkheid gaat het om meer banen, maar aangezien er ook nieuwe functies bijkomen, zal het totaal aantal te verdwijnen arbeidsplaatsen waarschijnlijk op 250 uitkomen. In de praktijk zal het er op neer komen dat bij de afdelingen Schade, Brand en Ziekenfonds, waar de meeste uitvoerende taken liggen, functies zullen vervallen. Er zullen nieuwe (commerciële) functies bijkomen bij de buitendiensten van Leven en Schade.
Uitgangspunt bij het sociaal plan is de mensen die het betreft ‘van werk naar werk’ te krijgen. Dit betekent:
dat in eerste instantie geprobeerd wordt om een andere baan in dezelfde Univé-vestiging te vinden;herplaatsing in een andere vestiging, indien dat in dezelfde vestiging niet lukt. Voor de salarisschalen 1 t/m 7 is zo’n verplaatsing niet verplicht. Bij een eventuele verplaatsing geldt een verhuisregeling;als de bovengenoemde herplaatsingen geen resultaat hebben, komt de werknemer in een outplacement-procedure. Aan deze procedure is geen tijdslimiet gekoppeld, de werknemer blijft in dienst van Univé.wordt ander werk gevonden, dan garandeert de verzekeraar gedurende één jaar een eventuele aanvulling tot 100% van het oude Univé-salaris.wordt een werknemer in zijn nieuwe baan na één jaar – buiten zijn schuld om – weer werkloos, dan volgt wel een WW-uitkering. Ondanks dat de werknemer dan niet meer in dienst is van Univé, wordt hij toch weer in de outplacement-procedure opgenomen. En, Univé zorgt voor de duur van twee jaar voor een aanvulling op de WW-uitkering tot 100% van het oude Univé-salaris.Vertrekpremies
Verder voorziet het sociaal plan in vertrekpremies voor niet-overtollige werknemers, die desondanks de verzekeraar verlaten. Als zij door hun vertrek een plek vrij maken voor een ‘overtollige’ werknemer, dan ontvangen zij daarvoor een premie. Die premie bedraagt – afhankelijk van leeftijd en diensttijd – tussen de drie en zeven maandsalarissen.
De vakbondsleden hebben in overgrote meerderheid ingestemd met het sociaal plan. “Dit schept verplichtingen om het sociaal plan goed en zorgvuldig uit te voeren”, aldus Univé-woordvoerder Rob Mensinga.”

Reageer op dit artikel